Akademia Zdrowego Przedszkolaka - akcja jesienna "Z Janem Brzechwą o zdrowiu".

opublikowane: 3 cze 2016, 10:54 przez Aneta Gajda
    
        
                                               Akademia Zdrowego Przedszkolaka zaprasza na zajęcia pod hasłem: Z Janem Brzechwą o zdrowiu”,

            odbywające się na terenie przedszkola w dniach 09 - 20 listopada 2015 r., w ramach XVI edycji - Piramidy Żywienia Przedszkolaka.

 

                               Cele: Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci oraz zdrowego stylu życia.

 

L. p.

 

 

Tematyka

 

Sposoby realizacji

 

Cele operacyjne

 

Obszary

1.

09.11.2015

Po co są zęby ?


- Prezentacja piosenki „Umyj zęby koteczku”, wprowadzająca do zajęć dotyczących higieny jamy ustnej.

- Zabawa ruchowa „Bakterie i ząbki”.

- Zapoznanie dzieci z treścią wiersza Jana Brzechwy „Natka - szczerbatka”, rozmowa  i analiza treści utworu; tworzenie listy konsekwencji z powodu nie mycia zębów. Pogadanka na temat rodzajów zębów z wykorzystaniem ilustracji, pozycji książkowych.

- Nauka piosenki „Umyj zęby koteczku”, ilustracja ruchowa do poznanego utworu.

- Kolorowanie kubeczka do zębów (dla młodszych dzieci) oraz projektowanie szczoteczki do zębów (dla starszych dzieci) według pomysłu dzieci.

 

- Uważnie słucha piosenki.

- Prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela.

- Tworzy koło.

- Wypowiada się na temat treści wiersza.

- Rozumie konieczność regularnego mycia zębów i przeglądów u stomatologa.

- Ilustruje ruchem treść piosenki.

- Koloruje kubek do mycia zębów lub projektuje szczoteczkę do zębów.

I – 2

III – 3

IV – 2

V – 1, 4

IX - 2

2.

10.11.2015r

Wiemy jak rozpoznawać dobre przybory do mycia zębów.

- Powitanie dzieci piosenka „Szczotka, pasta”.

- Rozwiązywanie zagadek o szczoteczce do zębów. Rozmowa z dziećmi na temat charakterystycznych cech dobrej szczoteczki i pasty do mycia zębów. Prezentacja akcesoriów do mycia zębów.

- Zabawa dotykowa „Przybory higieniczne”- rozpoznawanie akcesoriów do mycia zębów.

- Zabawa ruchowa „Kubek, pasta i szczoteczka” – dobieranie się w pary.

- Kolorowanie ilustracji z przyborami toaletowymi (dla młodszych dzieci),uzupełnianie kart pracy „Dbamy o zęby” (dla starszych dzieci).

- Prezentacja prawidłowego mycia zębów (po drugim posiłku).

 

- Dzieci wiedzą jaki rodzaj szczoteczki i pasty jest optymalny do ich wieku.

- Potrafią dbać o przybory do mycia zębów.

- Rozumieją i stosują prawidłowe zasady dbania o higienę jamy ustnej.

- Dobiera się w parę na podstawie otrzymanego emblematu.

- Koloruje ilustracje.

- Rozwiązuje kartę pracy.

- Prawidłowo myje zęby.

I – 2

III - 3

IV – 2

V – 1, 4

IX – 2

 

3.

12.11.2015r.

Dbamy o zęby – u dentysty.

- Utrwalenie piosenki „Szczotka, pasta”, zabawy ruchowe do piosenki.

- Zapoznanie dzieci z bajką Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka „Wycieczka do jamy ustnej”, rozmowa z dziećmi na powyższy temat z wykorzystaniem ilustracji, omówienie jej treści oraz układanie historyjki obrazkowej „Bolący ząb”.

- Wspólne tworzenie dekalogu czystego przedszkolaka – „Zdrowy przedszkolak”, zapisanie go na kartonie.

- Zabawa tematyczna „U stomatologa”.

- Zabawa  ruchowa „Myję zęby” lub zabawa poszukująca „Zęby”.

 

- Śpiewa piosenkę.

- Uważnie słucha bajki i wypowiada się na jej temat.

- Układa historyjkę obrazkową.

- Tworzy dekalog zdrowego przedszkolaka.

- Współpracuje w grupie.

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych.

- Prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela.

- Poszukuje plakietek „zębów” ukrytych w sali.

I- 2

III – 3

XIV - 5

IV – 2

V – 1, 4

4.

13.11.2015r. 

Wiem jak dbać o zęby – utrwalenie wiadomości.

- Zabawy ruchowe przy piosence „Szczotka, pasta”.

- Przypomnienie wiadomości o prawidłowym myciu zębów, przyborach toaletowych oraz dekalogu zdrowego przedszkolaka.

- „Jak dbać o zęby?”- praca plastyczna, wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, grupowo lub indywidualnie.

- Zabawy ruchowe: „Szukaj pary – kolorowe szczoteczki”, „Piramida z kubków”.

- Zorganizowanie wystawy prac plastycznych dzieci: „Jak dbać o zęby ?”.

 

- Śpiewa piosenkę, ilustruje ją ruchem.

- Zna zasady dbania o higienę jamy ustnej.

- Wie, jak dbać o zęby.

- Rozpoznaje akcesoria do higieny jamy ustnej.

- Wykonuje pracę plastyczną.

- Tworzy parę.

- Układa piramidę z kubeczków.

I- 2

III -3

IV – 2

V – 1, 3

IX - 2

5.

16.11.2015r.

Jedz owoce i warzywa sezonowo.

- Zabawa ruchowa „Pomidor”, prawidłowe reagowanie na umówiony sygnał.

- Prezentacja wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”, rozmowa na temat treści utworu z wykorzystaniem prawdziwych okazów lub ilustracji, rozmowa na temat rodzajów warzyw i owoców, zdrowego odżywiania.

- Zabawa dydaktyczna „Na straganie” – segregowanie odpowiednich warzyw według treści wiersza.

- Zabawa „Rozpoznawanie warzyw”- rozpoznawanie warzyw za pomocą zmysłu dotyku.

- Zabawy ruchowe „Wędrujące warzywa”, „Pomidorowy krąg”.

 

- Prawidłowo reaguje na umówiony sygnał.

- Uważnie słucha wiersza i wypowiada się na jego temat.

- Wie, gdzie owoce i warzywa znajdują się w piramidzie.

- Wie i rozumie, że owoce i warzywa są zdrowe i powinny stanowić element diety.

- Wie, że owoce i warzywa są źródłem witamin i składników pokarmowych.

- Rozpoznaje je za pomocą dotyku.

I- 2

III -3

XIV - 5

IV – 2

V – 1, 3

IX - 2

6.

17.11.2015r.

Jedz warzywa i owoce sezonowo (cz.II).

- Zabawy ruchowe: „Wędrujące owoce”, „Szukaj kosza”.

- Słuchanie piosenki „Witaminki”, rozmowa na temat utworu, rozmowa na temat witamin i minerałów znajdujących się w owocach i warzywach, zwrócenie uwagi na mycie owoców przed posiłkiem.

- Zabawa „Rozpoznawanie owoców” za pomocą zmysłu smaku.

- „Owoce i warzywa sezonowe” - prezentacja przyniesionych przez dzieci eksponatów warzyw i owoców, klasyfikacja ich na dwa zbiory: warzywa sezonowe i owoce sezonowe.

- Wykorzystanie owoców do zrobienia soku - wykonanie soku owocowego z pomocą nauczyciela lub wykonanie owocowych szaszłyków, degustacja.

- Zabawy ruchowe: „Wędrujące owoce”, „Zbieramy owoce”.

 

- Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych.

- Rozpoznaje podstawowe kolory.

- Słucha piosenki i wypowiada się na jej temat.

- Wie, że warzywa i owoce należy myć przed jedzeniem.

- Rozpoznaje owoce za pomocą smaku, dotyku.

- Wie, jak przyrządzić zdrowe i proste potrawy, napoje ze świeżych warzyw i owoców.

- Segreguje owoce i warzywa.

- Przygotowuje sok lub owocowe szaszłyki.

I- 2

III -3

VIII - 2

IV – 2

V – 1, 3

IX - 2

7.

18.11.2015r.

Piramida Żywienia Przedszkolaka.

- Zabawy ruchowe do piosenki „Witaminki”.

- Zabawa ruchowa „Zgaduj – zgadula”.

- Zapoznanie dzieci z treścią bajki „Podróż do wnętrza piramidy”.  Przypomnienie dzieciom Piramidę Żywienia Przedszkolaka, ogólny opis pięter i grup żywieniowych, wspólna rozmowa.

- Praca zespołowa – tworzenie Piramidy Żywienia Przedszkolaka poprzez:

- kolorowanie pięter piramidy,

- wspólne ułożenie przez dzieci powstałej piramidy z otrzymanych obrazków.

- Zabawy ruchowe „Szukaj pary”, „Podskakiwanie pięter”.

- „Zdrowy przedszkolak”- tworzenie pracy plastycznej, „zdrowego przedszkolaka”, z elementów wyciętych z gazet.

 

- Śpiewa piosenkę, ilustruje ją ruchem.

- Wie, czym jest Piramida Żywienia Przedszkolaka.

- Rozpoznaje i nazywa produkty żywnościowe występujące w piramidzie.

- Potrafi odtworzyć kolejność pięter Piramidy Żywienia.

- Koloruje kredkami poszczególne piętra piramidy.

- Wykonuje pracę plastyczną, tworząc wspólną piramidę.

- Potrafi utworzyć parę.

 - Tworzy pracę plastyczną – „Zdrowy przedszkolak”.

I- 2

III -3

XIV - 5

IV – 2

V – 1, 3

IX - 2

8.

 

19.11.2015r.

Odporność na talerzu.

 

- Zabawa ruchowa do piosenki „Dla chłopczyka i dziewczynki”.

- Zapoznanie dzieci z wierszem Jana Brzechwy „Katar”, omówienie treści wiersza razem z dziećmi (nauka wiersza na pamięć), wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć. 

- Rozmowa z dziećmi o chorobach i dolegliwościach, występujących w okresie jesiennym (przeziębienie, grypa). Omówienie sposobów radzenia sobie z nim, poprzez odpowiednią dietę, bogatą w warzywa i owoce.

- Zabawa dydaktyczna ”Zdrowe i niezdrowe produkty”, segregowanie produktów na zdrowe i niezdrowe poprzez odpowiednie minki (uśmiechnięta i smutna).

 

- Ilustruje treść piosenki ruchem.

- Tworzy parę i koło.

- Uważnie słucha wiersza, wypowiada się na jego temat.

- Rozumie i dostrzega związek pomiędzy zdrowym żywieniem, a odpornością na choroby.

- Zna domowe sposoby na radzenie sobie z wirusami.

- Wie, które produkty są zdrowe, a które nie.

- Segreguje produkty żywnościowe.

I- 2

III -3

XIV - 5

IV – 2

V – 1, 3

IX - 2

9.

20.11.2015r.

Zakończenie akcji – „Z Janem Brzechwą o zdrowiu”.

Wspólna zabawa dla wszystkich grup podsumowujących akcję „Z Janem Brzechwą o zdrowiu”:

- Pokaz mody owocowo-warzywnej w wykonaniu poszczególnych grup, prezentacja piosenek i wierszy poznanych podczas trwania akcji.

- Prezentacja prac plastycznych na temat: „Jak dbać o zęby ?”, „Zdrowy Przedszkolak”  w wykonaniu każdej z grup.

- Rozdanie okolicznościowych dyplomów oraz niespodzianki dla każdej z grup.

- Wykonanie pamiątkowego zdjęcia oraz odśpiewanie Hymnu Zdrowego Przedszkolaka.

 

- Ilustruje ruchem treść piosenki.

- Śpiewa piosenki lub recytuje wiersz o tematyce zdrowotnej.

- Dokonuje wyboru prawidłowej odpowiedzi.

- Dzieli się swoją wiedzą na temat zdrowego stylu życia.

- Wyrabia umiejętność współdziałania w zespole.

- Czerpie radość ze wspólnej zabawy.

I – 2

III – 3

IV – 2

V – 1, 3

VII – 1

                 opracowanie:

                 koordynator ds. promocji zdrowia Aneta Gajda

 


Comments