Akademia Zdrowego Przedszkolaka - XVII akcja "Z Marią Konopnicką o emocjach".

opublikowane: 4 cze 2016, 07:47 przez Aneta Gajda   [ zaktualizowane 4 cze 2016, 07:54 ]
  
        

                                                                 Plan warsztatów w ramach XVII akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka,

 pod hasłem: Z Marią Konopnicką o emocjach”,

odbywających się na terenie przedszkola w dniach 22 - 29 lutego 2016 r.

 

       Cele: Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i odczytywania uczuć zarówno swoich, jak i innych.

                    Zapoznanie z twórczością Marii Konopnickiej i jej biografią.

                    Promowanie zdrowego odżywiania się wśród przedszkolaków.

 

L. p.

 

 

Tematyka

 

Sposoby realizacji

 

Cele operacyjne

 

Obszary

1.

22.02.2016r.

 

Nasze emocje.

- Powitanie dzieci piosenką „Panie Janie”, wprowadzenie do zajęć dotyczących rozpoznawania i nazywania emocji swoich i innych na podstawie utworów M. Konopnickiej; zapoznanie dzieci z postacią przewodnią projektu – Krasnoludkiem Poziomką.

- Karta pracy „Emocje - Krasnale”.

- Zabawa dydaktyczna „Zgadnij co czuje ta osoba”- rozpoznawanie emocji na ilustracjach lub zdjęciach (dzieci młodsze); lub n-l opisuje daną sytuację, zadaniem dzieci jest dopasować odpowiednią kartę z krasnalem (dzieci starsze).

- Nauka piosenki „Gdy szczęśliwy jesteś to z Kubusiem skacz!”, ilustracja ruchowa do poznanego utworu.

- Zapoznanie dzieci z wierszem M. Konopnickiej „Stefek Burczymucha”, omówienie z dziećmi utworu: Jak ma na imię bohater wiersza?, Czym przechwalał się Stefek?, Jaka spotkała go przygoda?. oraz rozmowa na temat dziecięcych lęków, czego się boimy?

- Zabawa „Czary-mary” – oswajamy lęki.

- Zabawa na rozwijanie inteligencji emocjonalnej – dla starszych dzieci „Historia o wesołej Zosi” lub zabawa dla młodszych dzieci „Lustro”.

- Uważnie słucha piosenki.

- Prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela.

- Rozwiązuje kartę pracy.

- Rozpoznaje i poprawnie nazywa własne emocje.

- Dostrzega zmienność emocji.

- Rozpoznaje i nazywa emocje innych osób.

- Wypowiada się na temat treści wiersza.

- Ilustruje ruchem treść piosenki.

 

 

I – 2

III – 3

IV – 2

V – 1, 4

IX - 2

2.

23.02.2016r.

 

Uczymy się wyrażać emocje we właściwy sposób.

- Powitanie dzieci piosenką „Panie Janie”

- Słuchanie wiersza „Zły humorek” Doroty Gellner, z wykorzystaniem piktogramów słoneczek, dobieranie min do fragmentów wiersza; omówienie treści utworu razem z nauczycielem: Kto występował w wierszu?, Jakie humory miała Kasia?; Komu robiła na złość?, Dlaczego wszystko jej przeszkadzało?, Kto pomógł Kasi?, Czym grozi takie złe zachowanie?.

- Zabawa muzyczno-ruchowa „Podróż po Zaczarowanej Krainie”- w sali umieszczone są stacje: radość, smutek i złość, dzieci wsiadają do pociągu i w rytm muzyki wyruszają w podróż; zatrzymują się na poszczególnych stacjach, naśladują ruchem – radość, smutek, złość.

- Zabawy przeciw złości – „Gra mimiczna” z wykorzystaniem lusterek.

- Kalambury „Jakie to uczucie?”  wersja dla starszych i młodszych dzieci.

- Zabawa relaksująca – słuchanie bajki „Bez złości mamy więcej radości”.

- Śpiewa piosenkę.

- Uważnie słucha wiersza, wypowiada się na jego temat.

- Rozumie, że złość jest uczuciem, które mają prawo odczuwać.

- Uczestniczy w zabawie ruchowej.

- Rozpoznaje i naśladuje określone emocje.

- Zna sposoby na odpowiednie wyrażanie złości.

- Umieją radzić sobie w sytuacji kiedy są złe, nie czyniąc krzywdy drugiej osobie.

I – 2

III - 3

IV – 2

V – 1, 4

IX – 2

 

3.

24.02.2016r.

 

Zdrowe odżywianie na co dzień.

- Zabawa ruchowa „Sałatka owocowa”.

- Przypomnienie wiedzy dotyczącej Piramidy Żywienia Przedszkolaka, omówienie każdego pietra piramidy, wyjaśnienie zasady ułożenia kolejnych pięter piramidy.

- Zabawa dydaktyczna „Piramida żywieniowa – układanka”, układanie piramidy obrazkowej lub z produktów żywnościowych.

- Zapoznanie dzieci z wierszem S. Jachowicz „Chory kotek”, omówienie treści wiersza razem z dziećmi, rozmowa na temat: Dlaczego kotek zachorował?, Dlaczego nie powinien się objadać tłustymi produktami?.

- Zabawa ruchowa z elementami aerobiku „Sałatka warzywna lub owocowa”.

- Zabawa tematyczna „Idziemy na zakupy”- zabawa w sklep, nauczyciel w roli ekspedientki, dzieci zakupują produkty, następnie dzielą je na produkty zdrowe i niezdrowe uzasadniając swój wybór.

- Zabawa ruchowa do piosenki „Witaminki”.

- Tworzenie pracy plastycznej z wykorzystaniem fragmentów gazet przedstawiających produkty spożywcze „Zdrowy Przedszkolak” (dzieci starsze) lub kolorowanie kolorowanki „Zdrowy Przedszkolak” (dzieci młodsze).

- Czerpie radość z zabawy ruchowej.

- Prawidłowo reaguje na umówiony sygnał.

- Tworzy parę.

- Układa piramidę zdrowego żywienia.

- Znają zasady zdrowego odżywiania.

- Zna i potrafi podzielić na kategorie produkty spożywcze.

- Potrafi podzielić produkty na zdrowe i niezdrowe.

- Ilustruje ruchem treść utworu.

- Wykonuje pracę plastyczną z dostępnych materiałów.

I- 2

III – 3

XIV - 5

IV – 2

V – 1, 4

4.

25.02.2016r.

 

Układamy jadłospis.

- Zabawy ruchowe przy piosence „Witaminki”,

- Zapoznanie dzieci z treścią wiersza „Rap o zdrowiu” lub „Dla każdego coś zdrowego” S. Karaszewskiego, utwór jest pretekstem do rozmowy na temat produktów, które są zdrowe i niezdrowe, przypomnienie informacji – Jakich produktów w zdrowej diecie powinno być więcej, a jakich mniej?,

- Zabawa dydaktyczna „Zdrowe i niezdrowe produkty”- oddzielenie produktów zdrowych od niezdrowych na ilustracjach lub produktach spożywczych do odpowiednich koszy z uśmiechniętą i smutną minką.

- Zabawa ruchowa „Owocowe pary”.

- Zabawa w odgadywaniu nazw produktu przy pomocy zmysłu smaku, dotyku lub zapachu „Zgadnij co to?.

- Zabawa „Jadłospis zdrowego przedszkolaka”, praca w pięciu parach lub grupach, dzieci układają dzienny jadłospis (śniadanie, II śniadanie, obiad) rysując na kartonie (starsze dzieci), lub poprzez wycinki z gazet (dzieci młodsze). Tworząc tygodniowy jadłospis.

- Zabawa ruchowa do piosenki „Witaminki”.

- Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej.

- Uważnie słucha wiersza, wypowiada się na jego temat.

- Zna i potrafi podzielić produkty spożywcze na odpowiednie grupy.

- Wie, z jakich produktów powinien składać się zdrowy posiłek.

- Samodzielnie komponuje jadłospis.

- Rozumie związek pomiędzy zdrowy menu, a zdrowiem człowieka.

- Ilustruje ruchem treść piosenki.

I- 2

III -3

IV – 2

V – 1, 3

IX - 2

5.

26.02.2016r.

 

Nie zapomnij o śniadaniu.

- Zabawa ruchowa „Kolory”, prawidłowe reagowanie na umówiony sygnał.

- Zapoznanie dzieci z wierszem K. Przylepy „Coś na śniadanie”, wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć związaną ze spożywaniem śniadania, gdyż jest to bardzo ważny posiłek, który daje nam energię do zabawy, myślenia i pracy. Omówienie treści wiersza: O czym mówi wiersz?, Kiedy jemy śniadanie?, Po co jemy ten posiłek?, Co możemy zjeść na śniadanie?.

- Zabawa ruchowa do piosenki „My jesteśmy krasnoludki” – ilustrowanie ruchem treści piosenki z wykorzystaniem przyborów.

- Rymowanki utrwalanki „Zdrowe śniadanie” – tworzenie rymowanek przez dzieci.

- Zajęcia kulinarne „Zdrowe śniadanie”- tworzenie zdrowych kanapek według inwencji dzieci lub sałatki owocowej. Prezentacja i wspólna degustacja.

- Prawidłowo reaguje na umówiony sygnał.

- Wie, jak ważne jest śniadanie, kiedy powinno je zjeść i jaki ma ono wpływ na jego samopoczucie, zdrowie i energie do zabawy.

- Wie, z jakich produktów żywnościowych, powinno składać się śniadanie.

- Potrafi samodzielnie wykonać zdrowy posiłek.

I- 2

III -3

XIV - 5

IV – 2

V – 1, 3

IX - 2

6.

29.02.2016r.

 

Podsumowanie akcji –

„Z Marią Konopnicką o zdrowiu”.

 

- Zabawa ruchowa do utworu „My jesteśmy krasnoludki”.

- Słuchanie fragmentu wiersza M. Konopnickiej „Poranek”, rozmowa z dziećmi: Czy pamiętają jaki posiłek jemy o poranku?, pogadanka edukacyjna – porównanie posiłków do bakterii, czyli porcji energii, które trzeba dostarczać organizmowi, by działał.

- Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń orientacji „Poziomek mówi….”

- Zorganizowanie quizu wiedzy podsumowującego akcję -

„Z Marią Konopnicką o emocjach”.

- Prezentacja prac plastycznych na temat: „Zdrowy Przedszkolak”.

- Rozdanie okolicznościowych dyplomów oraz niespodzianki dla każdej z grup.

- Wykonanie pamiątkowego zdjęcia oraz odśpiewanie Hymnu Zdrowego Przedszkolaka.

- Ilustruje ruchem treść piosenki.

- Śpiewa piosenki lub recytuje wiersz o tematyce zdrowotnej.

- Dokonuje wyboru prawidłowej odpowiedzi.

- Dzieli się swoją wiedzą na temat zdrowego stylu życia.

- Wyrabia umiejętność współdziałania w zespole.

- Czerpie radość ze wspólnej zabawy.

I- 2

III -3

XIV - 5

IV – 2

V – 1, 3

IX – 2

VII – 1

 opracowanie:

koordynator ds. promocji zdrowia:

Aneta Gajda

Comments