Plan działań w ramach Przedszkole Promujące Zdrowie na rok 2012/2013

opublikowane: 23 lut 2013, 07:23 przez Aneta Gajda   [ zaktualizowane 23 lut 2013, 07:41 ]
        

PLAN   DZIAŁAŃ   W   RAMACH

PRZEDSZKOLE   PROMUJĄCE   ZDROWIE

NA   ROK     2012/2013

Problem priorytetowy:
Edukacja przyrodnicza i proekologiczna dzieci, rodziców i personelu przedszkola.


Cele:

- Wprowadzenie dziecka w świat przyrody – rozbudzanie potrzeby poznania otaczającego świata i uwrażliwienie na jego piękno.

- Propagowanie wśród dzieci, rodziców, personelu przedszkola i społeczności lokalnej postaw proekologicznych.

- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ochronę przyrody.

Kontynuacja programów z poprzedniego roku szkolnego:

„Zdrowy przedszkolak – Warzywa i owoce”,

„Higiena i zdrowie”,

„Bezpieczny przedszkolak”.

 

Zadania / Działania

 

Termin wykonania

Osoby

odpowiedzialne

Ewaluacja

 Co?

Jak?

1.Przyroda jesienią” :

- kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci – dbałość o środowisko naturalne,

- obserwacja roślin, zwierząt w naturalnym środowisku,

- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,

- uczestniczenie w zabawach badawczych związanych z poznawaniem najbliższego środowiska przyrodniczego.

- rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury połączonych ze zdobywaniem wiedzy o najbliższym środowisku przyrodniczym,

- stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą (wycieczki, spacery, zabawy badawcze).

- zorganizowanie Festiwalu Piosenki Jesiennej – „Jesienna poleczka” oraz konkursu przyrodniczego „Jesienny kącik skarbów”.

- wykonanie albumów przyrodniczych.

- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

Wrzesień - Październik

Nauczyciele grup

 

 

2.Warzywa i owoce – źródłem witamin” :

- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców.

- wyrabianie nawyku spożywania surówek i sałatek owocowo – warzywnych.

- rozumienie konieczności spożywania produktów niezbędnych dla zdrowia.

- zapoznanie ze zdrowymi produktami spożywczymi oraz produktami szkodzącymi zdrowiu.

- zachęcenie do spożywania zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożycia słodyczy), picia soków owocowych i warzywnych, wody mineralnej (ograniczenie spożycia napojów gazowanych).

- przezwyciężenie niechęci do niektórych potraw.

-  wycieczki tematyczne do sadu i ogrodu oraz sklepu owocowo – warzywnego.

- samodzielne przygotowywanie surówek i sałatek owocowo – warzywnych, zdrowych kanapek.

- organizacja zajęć zachęcających dzieci do spożywania zdrowej żywności i ograniczenia spożywania słodyczy i napojów gazowanych.

- „Owocowe urodziny” – kontynuacja obchodzenia „zdrowych” urodzin dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

- organizacja między grupowego pokazu mody warzywnej Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”.

Październik - Listopad

Nauczyciele grup

 

 

3.Działalność plastyczno – techniczna z wykorzystaniem darów jesieni” :

- stosowanie różnorodnych technik plastycznych z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych.

- zachęcanie do bezpośredniego obcowania z przyrodą.

- uświadomienie dzieciom, że można bawić się bogactwem przyrody nie niszcząc jej.

- wzbogacanie kącika przyrody w różnorodne materiały przyrodnicze(liście, kasztany, szyszki, owoce, warzywa itp.).

- wykorzystanie materiału przyrodniczego do działalności plastyczno - technicznej (odbijanie liści, kasztankowe cudaki, ziemniaczane ludki, stemple ziemniaczane, kukiełki owocowo – warzywne, itp.), zorganizowanie jesiennej wystawy w przedszkolnym holu „Skarby jesieni”.

- tworzenie kompozycji z materiału przyrodniczego do dekoracji sali.

Październik –

Listopad

Nauczyciele grup

Koordynator ds. promocji zdrowia

 

 

 

4.Poznajemy rośliny, zwierzęta i ptaki” :

- poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących lasy, w tym zwierząt zagrożonych wyginięciem,

- poznanie wybranych gatunków drzew i roślin występujących w naszych lasach, w tym objętych ochroną,

- zapoznanie dzieci z istotą i znaczeniem Parków Narodowych, Rezerwatów Przyrody, Pomników Przyrody,

- ukazanie znaczenia lasu dla zwierząt i ludzi,

- poznanie zagrożeń dla zasobów leśnych, wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka,

- rozwijanie postaw proekologicznych,

- kształtowanie w dzieciach emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego.

- organizacja zajęć w Ośrodku Działań Ekologicznych w Łodzi.

- zorganizowanie wycieczki do ZOO.

- wykonanie albumów dotyczących Puszczy Białowieskiej.

- oglądanie filmów przyrodniczych.

- budowanie karmników dla ptaków.

- dokarmianie ptaków.

W roku szkolnym

Nauczyciele grup

Koordynator ds. promocji zdrowia;

 

 

 

5.Zakładamy zieloną hodowlę w sali„:

- poznanie procesu wzrastania roślin w kąciku przyrody oraz czynników potrzebnych do rozwoju roślin,

- poznanie i nazywanie części roślin,

- zachęcanie dzieci do uprawy roślin, pielęgnowania w domu i w przedszkolu,

- ukazanie dzieciom możliwości hodowania roślin w okresie zimowym,

- wdrażanie do zdrowego odżywiania – spożywania nowalijek jako źródła witamin,

- ukazanie znaczenia wody dla życia roślin.

- założenie własnych hodowli nowalijek i ziół w przedszkolnych kącikach przyrody.

- wycieczka do sklepu ogrodniczego.

- samodzielne przygotowywanie kanapek z użyciem wyhodowanych ziół i nowalijek.

Marzec –

Kwiecień

Nauczyciele grup

 

 

6.Witamy wiosnę” :

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę, np.: coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające ptaki, budzenie się zwierząt, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy, hiacynty).

- poznawanie zwiastunów wiosny np.: kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach i krzewach.

- oglądanie kwiatów wiosennych na ilustracjach i w ogrodzie.

- wiosenne porządki w ogrodzie przedszkolnym (grabienie suchych liści, zbieranie połamanych gałęzi).

- samodzielne sadzenie wiosennych kwiatów w ogrodzie i kąciku przyrody.

- poznawanie zwiastunów wiosny.

- wyrabianie wrażliwości na wartości estetyczne w otoczeniu.

- wycieczki i spacery  jako źródło zdrowia, radości i wiedzy - obserwacja zmian zachodzących  w wyglądzie różnych ekosystemów.

- zorganizowanie Przedszkolnego Festiwalu Piosenki Ekologicznej.

Marzec -Kwiecień

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

 

7. „Dbamy o Ziemię – naszą planetę:

- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi,

- kształtowanie postaw proekologicznych,

- poznanie sposobów dbania o środowisko: oczyszczanie wody, zakładanie filtrów na kominy, nie zaśmiecanie środowiska naturalnego,

- uświadomienie znaczenia wody w przyrodzie i czystego powietrza jako czynników niezbędnych dla życia ludzi, zwierząt, roślin.

- zorganizowanie obchodów Światowego Dnia Ziemi na terenie przedszkola.

- zorganizowanie konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej pod hasłem „Zdrowa Ziemia – zdrowy człowiek”.

Marzec -Kwiecień

 

 

Nauczyciele grup

 

 

8.Dobre rady na odpady” :

- zapoznanie dzieci z rodzajami odpadów wytwarzanych przez ludzi i koniecznością ich sortowania.

- poznawanie podstawowych zasad segregowania śmieci.

- wyzwalanie motywacji do segregowania odpadów i świadomości wtórnego wykorzystania niektórych z nich.

- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych ilościach i miejscach.

- wyzwalanie motywacji do segregowania odpadów.

- udział w akcjach ekologicznych: zbieranie plastikowych nakrętek, płyt CD i DVD, zużytych baterii – włączanie do tych akcji społeczność przedszkolną i rodziców.

- zorganizowanie w salach „Kącików Ekologicznych”.

- zorganizowanie konkursu plastyczno-technicznego pod hasłem „Siatki, wariatki i inne odpadki”, samodzielne wykonanie pojemników na różne odpady – umieszczenie ich w salach przedszkolnych lub na holu.

- wykonanie plakatów zachęcających do segregacji odpadów.

- wykonanie instrumentów lub innych pomocy dydaktycznych z odpadów.

Maj –

Czerwiec

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

 

9.Moda na aktywny wypoczynek” :

- zachęcanie dzieci do ruchu na świeżym powietrzu.

- uświadomienie dzieciom zagrożenia płynącego z niewłaściwych zabaw

w mieście, nad wodą, w górach.

- prezentacja właściwych zachowań podczas zabaw.

- uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji.

- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu i w terenie – park, ogród przedszkolny, park.

- zorganizowanie Pikniku Bezpieczny Przedszkolak z okazji Dnia Rodziny.

Maj –

Czerwiec

Nauczyciele grup

 

 

10. Organizacja Festiwalu Zdrowia pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak” propagującego bezpieczeństwo wśród przedszkolaków.

Kwiecień

Nauczyciele grup

 

 

11. Aktualizacja informacji, treści wychowawczych, profilaktycznych na tablicy dla rodziców promującego zdrowy tryb życia „Kącik promocji zdrowia”.

Cały rok szkolny

Koordynator ds.

promocji zdrowia

 

 

    

Inne działania planowane w ramach edukacji zdrowotnej:

 

Zadania / Działania

 

Termin wykonania

Osoby

odpowiedzialne

Ewaluacja

Co?

Jak?

1. Realizowanie zadań z Planu Rozwoju Przedszkola na rok szkolny 2011/2012 z zakresu promocji zdrowia:

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci;

- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

- stymulowanie aktywności fizycznej dzieci i wdrażanie do aktywnych form wypoczynku.

Według Planu Rozwoju Przedszkola

Nauczyciele grup

 

 

2. Realizowanie treści programowych kształtujących u dzieci postawy prozdrowotne - program własny Elżbiety Pilichowskiej i Małgorzaty Wągrowskiej „Edukacja prozdrowotna w przedszkolu. Program dla dzieci w wieku 3-6 lat” .

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

 

 

3. Stwarzanie warunków do rozwoju sprawności fizycznej dzieci poprzez:

- organizowanie zabaw i gier sportowych w ogrodzie przedszkolnym;

- organizowanie zabaw ruchowych, terenowych badawczych w ogrodzie przedszkolnym;

- ćwiczeń porannych i gimnastycznych;

- zajęć gimnastyki korekcyjnej;

- zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych;

- kształtowanie zamiłowania do wycieczek i sportu jako źródła zdrowia i radości, organizując spacery i wycieczki rekreacyjne, ekologiczne.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

 

 

4. Przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych pod hasłem „Gimnastyka buzi i języka” – przez logopedę, we wszystkich grupach wiekowych, celem niwelowaniu wad wymowy.

IX.2012 r.

Logopeda;

Koordynator ds. promocji zdrowia.

 

 

5. Udział w programach edukacyjnych Wydziału Zdrowia UMŁ:

- „Od najmłodszych lat dbam o zdrowie” – edukacja zdrowotna w formie zabawy i zajęć ruchowych.

Cyklicznie w roku szkolnym

 

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

 

7. Zoorganizowanie II Tygodnia Promocji Zdrowia pod patronatem Wydziału Zdrowia UM Łodzi na terenie naszej placówki.

IV. 2013 r.

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

 

8. Udział w Programach edukacyjnych organizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej UM Łodzi - prowadzenie na terenie przedszkola zbiórki plastikowych nakrętek, baterii, płyt CD:

- „Zakręcone miesiące;

- „Kochaj Ziemię – daj baterię”;

- „Na tropie CD”.

Cyklicznie w roku szkolnym

Koordynator ds.

promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

 

9. Współpraca z Publiczną Biblioteką Miejską Nr 11 i 8 w zakresie promowania zdrowia i bezpieczeństwa wśród przedszkolaków.

Według planu nauczycieli

Koordynator ds.

promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

 

10. Współpraca z :

-  Szkołą Podstawową Nr 42; Szkołą Podstawową ZNP;

-  Przedszkolem Miejskim Nr 101; Przedszkolem Miejskim Nr 7; w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci.

Według planu nauczycieli

Nauczyciele grup

 

 

     
     Koordynator ds. promocji zdrowia:

     Aneta Gajda
Comments