Plan działań w ramach przedszkole promujące zdrowie na rok szkolny 2013/2014.

opublikowane: 17 mar 2014, 11:10 przez Aneta Gajda   [ zaktualizowane 17 mar 2014, 11:12 ]
 

PLAN   DZIAŁAŃ   W   RAMACH

PRZEDSZKOLE   PROMUJĄCE   ZDROWIE

NA   ROK   SZKOLNY   2013/2014

 

                Problem priorytetowy: Niezadowalające nawyki higieniczne.

Cel: Zwiększenie wiedzy na temat podstawowych zasad higienicznych wśród dzieci.

Kontynuacja programów z poprzedniego roku szkolnego:

„Zdrowy przedszkolak – „Zboża zjadamy, energie z nich mamy”,

„Przedszkolak Pełen Zdrowia”,

„Piramida Żywienia Przedszkolaka”.

Zadania / Działania

Termin wykonania

Osoby

odpowiedzialne1. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych poprzez:

- tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie dbania o higienę własną oraz otoczenia,

- poznanie podstawowych zasad higieny i ich przestrzeganie,

- systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych, mycia rąk, przed posiłkami i po wyjściu z toalety,

- wdrażanie do samodzielnego wykonywania wszystkich czynności dotyczących korzystania z toalety,

- wskazanie jak należy dbać o czystość odzieży, obuwia,

- troska o czystość i estetykę miejsca pracy i zabawy,

- wskazanie na czym polega racjonalne odżywianie się, uświadomienie konieczności ograniczenia spożywania słodyczy,

- przezwyciężenie uprzedzeń do niektórych potraw,

- nauka kulturalnego spożywania posiłków,

- stosowanie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się infekcji,

- używania zwrotów grzecznościowych,

- inscenizowanie utworów literackich mówiących o czystości.

Cyklicznie w roku szkolnym

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup.

 

2. Udział dzieci w akcjach edukacyjnych Akademia Zdrowego Przedszkolaka, propagujących zasady zdrowego odżywiania, higienę osobistą, higienę jamy ustnej oraz bezpieczeństwa:

- „Zboża zjadamy, energię z nich mamy”,

- „Przedszkolak Pełen Zdrowia”,

- „Piramida Zdrowego Żywienia”,

- „Bezpieczny Przedszkolak”.

 

 

 XI.2013r.

 I.2014r.

 IV.2014r.

 VI.2014r.

Nauczyciele grup;

Koordynator ds. promocji zdrowia.

 

3. Realizacja ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków „Akademia Aquafresh”, propagowanie wśród dzieci dbałości o higienę jamy ustnej i profilaktyki stomatologicznej.

Cyklicznie w roku szkolnym

Nauczyciele grup;

Koordynator ds. promocji zdrowia.

 

4. Organizacja Festiwalu Zdrowia pod hasłem „Żyjmy zdrowo i wesoło” propagującego prawidłowe nawyki higieniczne.

IV.2014r.

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup.


5. Zorganizowanie na terenie przedszkola III Tygodnia Promocji Zdrowia, pod hasłem: „Zdrowy Przedszkolak”.

 

III.2014r.

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup.

 

6. Udział w programach edukacyjnych Wydziału Zdrowia UMŁ:

- „Od najmłodszych lat dbam o zdrowie” – edukacja zdrowotna w formie zabawy i zajęć ruchowych;

- „Zdrowy ząbek”- czyli wszystko o higienie jamy ustnej dzieci w wieku przedszkolnym.

Cyklicznie w roku szkolnym

 

 

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup.

 

7.  Udział w akcji profilaktycznej „Zdrowy uśmiech w dwie minuty” prowadzony przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

II.2014r.

Koordynator ds. promocji zdrowia.

 

8.My lekarze dobrze znamy i zaleceń przestrzegamy” - zorganizowanie spotkania z lekarzem stomatologiem, pielęgniarką, lekarzem pediatrą, bądź rodzica związanego ze służbą zdrowia.

Według planu nauczycieli

Koordynator ds. promocji zdrowia.

 

 

9. Zorganizowanie konkursu na terenie przedszkola „Kto o ząbki dba – piękny uśmiech ma” wykonanie plakatu promującego zdrowy uśmiech, promowanie prawidłowej higieny jamy ustnej.

II.2014r.

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

10. Prowadzenie współpracy z Poradnią Zdrowia „Nowe Rokicie” w zakresie edukacji prozdrowotnej  dzieci.

Według planu nauczycieli

Nauczyciele grup

 

11. Aktualizacja informacji, treści wychowawczych i profilaktycznych w „Kąciku zdrowego przedszkolaka” promującego zdrowy styl życia oraz w zakładce - Edukacja zdrowotna, na stronie internetowej placówki.

Cały rok szkolny

Koordynator ds.

promocji zdrowia

 

12. Realizowanie zadań z Planu Rozwoju Przedszkola na rok szkolny 2013/2014 z zakresu promocji zdrowia:

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci;

- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

- stymulowanie aktywności fizycznej dzieci i wdrażanie do aktywnych form wypoczynku.

Według Planu Rozwoju Przedszkola

Nauczyciele grup

 

13. Realizowanie treści programowych kształtujących u dzieci postawy prozdrowotne - program własny Elżbiety Pilichowskiej i Małgorzaty Wągrowskiej „Edukacja prozdrowotna w przedszkolu. Program dla dzieci w wieku 3-6 lat” .

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

 

14. Stwarzanie warunków do rozwoju sprawności fizycznej dzieci poprzez:

- organizowanie zabaw i gier sportowych w ogrodzie przedszkolnym;

- organizowanie zabaw ruchowych, terenowych, badawczych;

- ćwiczeń porannych i gimnastycznych;

- zajęć gimnastyki korekcyjnej;

- zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych;

- kształtowanie zamiłowania do wycieczek i sportu jako źródła zdrowia i radości, organizując spacery i wycieczki rekreacyjne, ekologiczne.

Cyklicznie w roku szkolnym

Nauczyciele grup

 

15. Udział w akcji ekologicznych:

- „Zbieramy nakrętki” – zbiórka plastikowych nakrętek na terenie placówki, celem wsparcia Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”,

- „Kochaj Ziemię – daj baterię”- zbiórka zużytych baterii na terenie placówki we współpracą z firmą „Reba”.

Cały rok szkolny

Koordynator ds.

promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

16. Współpraca z :

- Biblioteką Miejską Nr 8,

-  Szkołą Podstawową Nr 42, Szkołą Podstawową ZNP,

-  Przedszkolem Miejskim Nr 101, Nr 7 w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci.

Według planu nauczycieli

Nauczyciele grup

 

              Opracowanie:                                                                                                                                                                          30.09.2013r.

              koordynator ds. promocji zdrowia    

              Aneta Gajda                                                                                                                

Comments