Plan promocji zdrowia na rok szkolny 2015/2016.

opublikowane: 14 maj 2016, 08:01 przez Aneta Gajda


            Plan działań 
w ramach przedszkole promujące zdrowie 
na rok szkolny 2015/2016 


             Problem priorytetowy: Zmiana nawyków żywieniowych wśród dzieci.

                 Cel: Poszerzenie wiedzy i zwiększania świadomości dzieci dotyczących właściwych nawyków żywieniowych.

 Zadania / Działania

Termin wykonania

Osoby odpowiedzialne

1. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych pozwalających przyswoić dzieciom zasady kulturalnego zachowania się przy stole: posługiwania się sztućcami, przyjmowania poprawnej postawy podczas siedzenia przy stole, zachowania estetyki jedzenia podczas posiłków, używania zwrotów grzecznościowych.

Cały rok szkolny

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

2. Wdrożenie zasad związanych z właściwymi nawykami żywieniowymi poprzez planowanie  różnych sytuacji edukacyjnych (pogadanki, rozmowy, gry dydaktyczne itp.) oraz kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, zachęcenie dzieci do zjadania nieznanych potraw oraz warzyw i owoców.

Cały rok szkolny

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

3. Udział dzieci w programie edukacyjnym Akademia Zdrowego Przedszkolaka:

- Podróż do krainy pełnej zdrowia „Z Janem Brzechwą o zdrowiu”,           

- Podróż do krainy emocji „Z Marią Konopnicką o zdrowiu”,

- Podróż do krainy aktywności fizycznej „O aktywności z Wandą Chotomską”.

 

 

XI. 2015 r.

II. 2016r.

V.2016r.

Nauczyciele grup

Koordynator ds. promocji zdrowia

 

4. Dokonanie zmian w przedszkolnym jadłospisie – ograniczenie tłuszczów, cukru i soli, a zwiększenie ilości owoców i warzyw oraz produktów i dań, które zawierają dużo witamin i minerałów.

Cały rok szkolny

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Intendentka

 

5. Zorganizowanie zajęć na terenie placówki propagujących zdrowe nawyki żywieniowe:

- „Owocowa sałatka”- przygotowanie i degustacja sałatki przez starszych przedszkolaków,

- „Wiosenna kanapka” – przygotowanie i degustacja kanapek z pierwszymi wiosennymi warzywami przez przedszkolaków.

 

 X.2015 r.

 

IV.2016 r.

Koordynator ds. promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

6. Samodzielne nakrywanie stołów do posiłków – wprowadzenie dyżurów.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

 

7. Wdrażanie dzieci do zdrowego nawyku picia wody zamiast soków, w ramach programu „Mamo, tato wolę wodę”.

Cały rok szkolny

 

Koordynator ds. promocji zdrowia; Nauczyciele grup

 

8. Organizacja Tygodnia Promocji Zdrowia pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowia wiele” propagującego zdrowe nawyki żywieniowe.

IV.2016 r.

Koordynator ds. promocji zdrowia

 

9. Udział dzieci w konkursach plastycznych, quizach związanych z propagowaniem zasad zdrowego żywienia.

Cały rok szkolny

Koordynator ds. promocji zdrowia; Nauczyciele grup

 

10. Przykład własny – kanonem dobrych nawyków żywieniowych. Tworzenie warunków sprzyjających dobremu samopoczuciu całej społeczności przedszkolnej.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

 

11. Wyposażenie kuchni przedszkolnej w sprzęt gwarantujący zdrowe przygotowanie potraw.

Cały rok szkolny

Kucharki; Intendentka; Dyrekcja

 

12. Informacje dla rodziców:

- „Kącik zdrowego przedszkolak” - aktualizacja informacji, treści wychowawczych, profilaktycznych na tablicy dla rodziców promującego zdrowy tryb życia.

- „Przepis na zdrowie”- akcja zbierania przepisów na zdrowe i smaczne potrawy oraz publikacja zgromadzonych materiałów na stronie internetowej przedszkola.

Cały rok szkolny

Koordynator ds.

promocji zdrowia

                  Inne działania planowane w ramach edukacji zdrowotnej:

 Zadania / Działania

Termin wykonania

Osoby odpowiedzialne

1. Realizowanie zadań z Planu Rozwoju Przedszkola na rok szkolny 2015/2016 z zakresu promocji zdrowia:

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci;

- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

- stymulowanie aktywności fizycznej dzieci i wdrażanie do aktywnych form wypoczynku.

Według Planu Rozwoju Przedszkola

Nauczyciele grup

 

2. Realizowanie treści programowych kształtujących u dzieci postawy prozdrowotne - program własny Elżbiety Pilichowskiej i Małgorzaty Wągrowskiej „Edukacja prozdrowotna w przedszkolu. Program dla dzieci w wieku 3-6 lat” .

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

 

3. Stwarzanie warunków do rozwoju sprawności fizycznej dzieci poprzez:

- organizowanie zabaw i gier sportowych w ogrodzie przedszkolnym;

- organizowanie zabaw ruchowych, terenowych badawczych w ogrodzie przedszkolnym;

- ćwiczeń porannych i gimnastycznych;

- zajęć gimnastyki korekcyjnej;

- zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych;

- kształtowanie zamiłowania do wycieczek i sportu jako źródła zdrowia i radości, organizując spacery i wycieczki rekreacyjne, ekologiczne.

Cały rok szkolny

Nauczyciele grup

 

4. Udział w programach edukacyjnych:

- „Super zakrętek” – zbiórka plastikowych nakrętek, Łódzkie Hospicjum dla dzieci;

- „Płyty CD i baterie”- zbiórka zużytych baterii i płyt CD na rzecz Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”.

Cały rok szkolny

Koordynator ds.

promocji zdrowia;

Nauczyciele grup

 

5. Prowadzenie współpracy z Poradnią Zdrowia „Nowe Rokicie” w zakresie edukacji prozdrowotnej  dzieci.

Według planu nauczycieli

Koordynator ds. promocji zdrowia; Nauczyciele grup

 

6. Współpraca z :

-  Szkołą Podstawową Nr 42; Szkołą Podstawową ZNP;

-  Biblioteką Miejską Nr 8;

-  Przedszkolem Miejskim Nr 101; Przedszkolem Miejskim Nr 7;

w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych u dzieci.

Według planu nauczycieli

Nauczyciele grup

 


           opracowanie:
               koordynator ds. promocji zdrowia
                Aneta Gajda
           
Comments