Plan zajęć warsztatowych - "Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy".

opublikowane: 17 mar 2014, 14:03 przez Aneta Gajda   [ zaktualizowane 6 maj 2014, 09:58 ]
 

W dniach 24-28 lutego 2014r. na terenie przedszkola odbywać się będą zajęcia warsztatowe,

w ramach II edycjiPrzedszkolak Pełen Zdrowia”,

pod hasłem: „Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy”.

      Plan warsztatów:

      Cel: Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci oraz zdrowego stylu życia.

L.p.

Tematyka

Sposoby realizacji

Cele operacyjne

Obszary

1.

Zdrowie – choroba -wirusy i bakterie.

24.02.2014r.

Poniedziałek

- Zapoznanie dzieci z treścią bajki „Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka – Jak się łapie grypę ?” (załącznik 1). Wyjaśnienie zagadnień: zdrowie i choroba, rozmowa z dziećmi o objawach i oznakach choroby, o sposobach leczenia.

- Zabawa ruchowa „Dzieci zdrowe i dzieci chore”.

- Przedstawienie ilustracji przedstawiających bakterie i wirusy – czy wszystkie bakterie są złe?  – rozmowa na temat wirusów i bakterii – małych organizmów powodujących przeziębienie i grypę.  Wyjaśnienie dzieciom, jak można zarazić się wirusami na podstawie wiersza „Wędrujący katar”. Krótka rozmowa na temat wiersza: Co to są rozpylacze?, Jak można zarazić się katarem?, Jak można się ustrzec przed zarażeniem ?.

- Kolorowanie lub rysowanie własnych wirusów i bakterii. Lepienie z plasteliny lub masy solnej.

- Zabawy ruchowe: „Wirus, „Bakteria”.

- Uważnie słucha bajki, wypowiada się na jej temat.

- Rozumie pojęcia: zdrowie, choroba, przeziębienie.

- Wie, w jaki sposób może zapobiegać chorobie.

- Wie, że nie wszystkie bakterie są złe.

- Koloruje lub rysuje wirusy i bakterie.

- Lepi wirusy i bakterie z plasteliny lub masy solnej.

- Aktywnie uczestniczy w zajęciach.

- Naśladuje określone ruchy.

I – 2

III – 3

IV – 2

V – 1, 4

IX - 2

2.

Co to jest odporność, dlaczego trzeba ją wzmacniać ?

25.02.2014r.

Wtorek

- Zapoznanie dzieci z treścią bajki „Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka – Z wizytą w aptekarza”

(załącznik 2), rozmowa na temat treści utworu, przypomnienie dzieciom o konieczności brania różnych lekarstw podczas choroby, wyjaśnienie: Skąd się one biorą?.

- Zabawa tematyczna „W aptece” lub spacer do pobliskiej apteki.

- Zabawa poszukująca „Lekarstwa”.

- „Układ odpornościowy – Co to takiego?, wyjaśnienie pojęcia, aby dbać o odporność trzeba zdrowo się odżywiać, dbać o czystość, ubierać się odpowiednio do pogody, spędzać czas na świeżym powietrzu.

- „Budujemy odporność”- układanie z pustych papierowych pudełek po chusteczkach higienicznych „układu odpornościowego”.

- Zabawa ruchowa „Obrona fortecy”.

- Uważnie słucha bajki i wypowiada się na jej temat.

- Potrafi wymienić sytuacje korzystne dla zdrowia.

- Zna sposoby przeciwdziałania chorobom.

- Rozumie konieczność zażywania lekarstw, picia syropów i stosowania się do zaleceń lekarza.

- Wie, gdzie można kupić lekarstwa.

- Wie, co to jest odporność i jak można ją wzmacniać.

- Buduje „odporność” z pudełek.

I – 2

III - 3

V – 1, 4

XIV – 5

X – 2

 

3.

Budujemy odporność poprzez odpowiednią higienę.

26.02.2014r.

Środa

- Przypomnienie dzieciom wiadomości: co to jest choroba, co ją powoduje i jak ważna jest odporność ?, że bardzo ważne dla budowania  odporności jest higiena.

- Zapoznanie dzieci z utworem „Wiersz o higienie” lub „Przedszkolaczek czysty”, rozmowa z dziećmi na temat: Gdzie myjemy ręce?, Czy powinno się jeść brudnymi rękami? Dlaczego; Kto to jest brudas?, Kiedy trzeba myć ręce?, z wykorzystaniem ilustracji i przyborów toaletowych.

- Zabawa ruchowa „Myjemy się”,

- Tworzenie kodeksu czystego przedszkolaka: Kiedy trzeba myć ręce – co przedszkolak wiedzieć powinien !, zapisanie go na sylwecie mydła lub ręcznika.

- Zabawa ruchowa „Przybory toaletowe”.

- Rozwiązywanie zagadek o higienie osobistej, mycia rąk.

- Kolorowanie ilustracji z przyborami toaletowymi, myciu rąk lub uzupełnianie kart pracy „Dbamy o higienę”.

- Wypowiada się na temat bajki.

- Rozumie pojęcie – higiena.

- Rozumie potrzebę mycia rąk po wyjściu z toalety i przed posiłkami.

- Wie, jak ważne jest systematyczne dbanie o czystość osobistą.

- Poprawnie nazywa przedmioty służące utrzymaniu higieny całego ciała.

- Rozumie konieczność dbania o higienę osobistą.

- Tworzy kodeks czystego przedszkolaka.

- Łączy w pary przybory toaletowe.

- Rozwiązuje zagadki o higienie.

- Koloruje ilustracje.

I- 2

III – 3

IV – 2

XIV – 5

V – 1, 4

IX - 2

4.

Budowanie odporności – odpowiednie odżywianie.

27.02.2014r.

Czwartek

- Przypomnienie wiadomości o budowaniu odporności, tym razem poprzez odpowiednie odżywianie i wybieranie odpowiednich produktów.

- Prezentacja wiersza  Jarzynowa piosenka”, z wykorzystaniem rekwizytów lub ilustracji, rozmowa na temat: Które produkty spożywcze są zdrowe, marchewki i sałata czy cukierki i lizaki ?, Jakie inne produkty służą zdrowiu ?, klasyfikowanie ich do odpowiednich koszy.

- Zabawa dydaktyczna „Czy jedzenie może być lekarstwem?”- rozpoznawanie warzyw i owoców, które mogą być lekarstwem.

- „Robimy syropki”- przygotowanie syropu z selera lub buraka.

- Zabawa ruchowa „Witaminki”.

- „Witaminowe abecadło”- zapoznanie dzieci z wierszem, rozpoznawanie i układanie ilustracji zgodnie z jego treścią.

- Kolorowanie poznanych warzyw i owoców, które mogą być lekarstwem lub lepienie ich z plasteliny.

- Zabawa ruchowa „Czerwone jabłuszko”.

 

- Wie, że jedząc odpowiednie produkty wzmacnia odporność.

- Zna produkty żywieniowe, które budują i wzmacniają odporność.

- Wie, że niektóre warzywa i owoce są naturalnymi lekarstwami.

- Wie, które produkty żywieniowe osłabiają odporność.

- Uważnie słucha wierszy i wypowiada się na ich temat.

- Robi syrop z selera lub buraka.

- Układa ilustracje zgodnie z treścią wiersza.

- Łączy w pary takie same witaminy (warzywa i owoce).

- Koloruje lub lepi z plasteliny poznane warzywa i owoce wzmacniające odporność

I- 2

III -3

IV – 2

V – 1, 3

IX - 2

5.

Wzmacnianie odporności przez ruch.

 

 

 

 Przyjęcie z okazji zakończenia akcji - "Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy.

28.02.2014r.
 Piątek

 

 


- Zabawa ruchowa na podstawie wiersza „Gimnastyka”- dzieci wykonują ćwiczenia zgodnie z tekstem.

- Słuchanie piosenki „Ruch, ruch, ruch” – rozmowa z dziećmi na temat utworu: Dlaczego ćwiczenia i ruch są ważne?, Jak można bawić się na świeżym powietrzu?. Ilustracja ruchowa do poznanego utworu.

- Wspólna zabawa dla wszystkich grup podsumowująca akcję „Odporność wzmacniamy, bo o zdrowie i higienę dbamy”:

- Występy dzieci, prezentacja piosenek i wierszy o zdrowiu, higienie i odporności w wykonaniu poszczególnych grup przedszkolnych.

- Zabawa„Prawda czy fałsz ?” dla wszystkich przedszkolaków podsumowująca czego nauczyły się podczas zajęć.

- Prezentacja plakatów na temat: „Zdrowy przedszkolak” w wykonaniu każdej z grup.

- Rozdanie okolicznościowych dyplomów oraz niespodzianki dla każdej z grup.

- Wykonanie pamiątkowego zdjęcia oraz zaśpiewanie Hymnu Zdrowego Przedszkolaka.

- Prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe.

- Zna korzyści wynikające z ruchu na świeżym powietrzu i czynnego wypoczynku.

- Wie, że ruch wpływa na budowanie odporności.

- Ilustruje ruchem treść piosenki.

- Śpiewa piosenki lub recytuje wiersz o tematyce zdrowotnej.

- Dokonuje wyboru prawidłowej odpowiedzi.

- Dzieli się swoją wiedzą na temat zdrowego stylu życia.

- Wyrabia umiejętność współdziałania w zespole.

- Czerpie radość ze wspólnej zabawy.

 

V - 4

I – 2

III – 3

V – 1, 3

VII - 1

      opracowanie:                                                                                                                                                                                  dn. 01.02.2014r.

      koordynator ds. promocji zdrowia:

       Aneta Gajda

Comments