Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas".

opublikowane: 20 mar 2012, 13:56 przez Aneta Gajda   [ zaktualizowane 4 maj 2012, 02:47 ]
  

Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej

„Czyste powietrze wokół nas”.

 

       W roku szkolnym 2011/2012 Przedszkole Miejskie Nr 88 w Łodzi wraz z Państwowym Powiatowym inspektorem Sanitarnym  w Łodzi realizuje program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”.

      W ramach realizacji Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje kolejne edycje Krajowego Programu „Czyste powietrze wokół nas”. Na poziomie krajowym został zainicjowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu. Został opracowany przez zespół ekspertów zajmujących się problematyką tytoniową i jest odpowiedzią na stale obniżający się wiek dzieci eksperymentujących z tytoniem oraz powszechność biernej inhalacji jego dymu od momentu poczęcia.

    Program skierowany jest do najstarszych grup przedszkolaków, ich rodziców i opiekunów. Składa się z zajęć, które są skoncentrowane na pobudzeniu różnych form aktywności dziecka przez zabawy twórcze, tematyczne, grupowe, konstrukcyjne. Na zajęciach dzieci wykonują ćwiczenia, których celem jest uświadomienie szkodliwości dymu papierosowego. W wyniku tych zajęć dzieci mogą usystematyzować swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu nikotynowego, zastanowić się, w jaki sposób można i trzeba zachowywać się, gdy jest się narażonym na wdychanie dymu z papierosa.

Cele programu:

 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • Integracja dzieci i dorosłych w przedszkolu.
 • Promowanie placówki w środowisku jako przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom.

Metodyka realizacji programu:

 • Realizowane treści są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz dostosowane do rozwoju poznawczego, aktywności i potrzeb dziecka.
 • Zajęcia mają charakter warsztatowy, gdyż ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie i zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej akcentuje aktywny udział dzieci w procesie uczenia się.
 • Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi.
 • Działania koncentrują się na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów.

   Tablice informacyjne dla rodziców.

PROFILAKTYKA     ANTYNIKOTYNOWA

        O istotnej potrzebie edukacji dzieci na temat szkodliwości używki świadczą wyniki prowadzonych badań:

 • w Polsce codziennie zaczyna palić pół tysiąca dzieci,
 • rocznie palenia próbuje około 180 tysięcy nieletnich,
 • do ukończenia 11 roku życia, jedna trzecia dzieci ma już za sobą eksperymentowanie z paleniem,
 • wśród nastolatków, jedna czwarta pali regularnie,
 • dzieci w Polsce wypalają rocznie 3 – 4 miliardy papierosów,
 • 4 miliony dzieci wdycha biernie dym tytoniowy w domu lub miejscach publicznych,
 • w 67 % gospodarstw domowych dzieci narażone są na dym tytoniowy.

         Realizacja programu gwarantuje wszechstronne podejście do profilaktyki antytytoniowej - wpływa nie tylko na dziecko, ale także na jego rodzinę, personel przedszkola. Palą koledzy, starsze rodzeństwo, rodzice - przykład jest zaraźliwy - również ten zły. Edukacja antynikotynowa staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego, szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę zjawisko biernego palenia.  

Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza między innymi:

 • zmniejszoną gotowość szkolną,
 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
 • zaburzenia zachowania dziecka,
 • zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
 • zmniejszenie odporność immunologicznej organizmu.

        Dorośli nie zdają sobie sprawy, że paląc narażają swoje dzieci na choroby związane z nałogiem tytoniowym.

        Z badań wynika, że w Polsce ponad 4 miliony dzieci w wieku od 0 - 14 lat wzrasta w „atmosferze biernego palenia”. Dzieci te trzy i pół razy częściej zapadają na choroby układu oddechowego.

        Bierne palenie wpływa na młody organizm wielokierunkowo i w sposób złożony.
Bierny palacz wdycha zalegający w pomieszczeniu dym, jego strumień boczny, w którym stężenie substancji rakotwórczych jest 50 razy większe niż w strumieniu głównym. Tak więc biernie palenie może być bardziej niebezpieczne od czynnego

      Walce z biernym paleniem nie sprzyjają nieprawidłowe wzorce zachowań społecznych, rzadko jest bowiem ono postrzegane w kategoriach zagrożenia. Palenie przy dzieciach jest prawie normą.  

     Walka z nałogiem palenia papierosów jest bardzo trudna, trzeba więc uczynić wszystko co możliwe, aby przez odpowiednią profilaktykę ustrzec przed nim dzieci. Do podstawowych metod wychowania przeciw tytoniowego należy dawanie właściwego przykładu, który działa na wszystkie strony psychiki dziecka, w celu skłonienia go do chęci upodobnienia się do osoby niepalącej. Widzimy więc jak ważną i potrzebną jest edukacja antynikotynowa od najmłodszych lat. 

       Warto podkreślić, że program antynikotynowy nie jest wymierzony przeciwko rodzicom, którzy są palaczami, lecz ma za zadanie zwrócić ich uwagę na zjawisko biernego palenia, na dzieci, dla których bierne palenie oznacza m.in. zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego, zaburzenia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia zachowania dziecka, zmniejszoną gotowość szkolną, mniejszą odporność na infekcje itp.

             O   CZYM   RODZICE   PAMIĘTAĆ   POWINNI:

        Szanowni Rodzice, pamiętajcie, że programy profilaktyczne realizowane w przedszkolach, a później w szkołach to nie wszystko! W dużej mierze to od Was zależy, czy Wasze dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie.

Dlatego pamiętajcie, aby:

 • pokazać dobry przykład swoim zachowaniem;
 • spędzać z dzieckiem dużo czasu – jednak nie ilość a jakość się liczy!
 • umieć słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko;
 • rozmawiać z dzieckiem o świecie, nawet na trudne tematy;
 • ustalać ścisłe reguły dotyczące palenia i picia w domu;
 • prowadzić wraz z dzieckiem ocenę tego, co oferują media, ponieważ środki masowego przekazu (reklamy, filmy) są dla dzieci głównym środkiem informacji na temat picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków;
 • zachęcać dziecko do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.    
Comments