Sprawozdanie z planu promocji zdrowia za rok 2011/2012.

opublikowane: 23 lut 2013, 07:08 przez Aneta Gajda   [ zaktualizowane 23 lut 2013, 07:13 ]
SPRAWOZDANIE  Z   DZIAŁAŃ  
W   RAMACH   PRZEDSZKOLA   PROMUJĄCEGO   ZDROWIE  
W   ROKU   SZKOLNYM   2011/2012.


Problem priorytetowy: Zmiana nawyków żywieniowych wśród dzieci.

Cel: Poszerzenie wiedzy i zwiększania świadomości dzieci dotyczących właściwych nawyków żywieniowych.

Kryterium sukcesu:

- Podniesienie świadomości dzieci i rodziców w zakresie racjonalnego żywienia, zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.

- Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Nauka dokonywania właściwych wyborów.

- Urozmaicenie diety w różnorodne warzywa i owoce.

- Zachęcenie dzieci do spożywania dużej ilości warzyw i owoców, również w formie sałatek, surówek i soków.

 Uzasadnienie osiągnięcia celu:     

Zrealizowane zadania / działania

                    Efekty

Co osiągnęliśmy ?

Dowody

Jak sprawdziliśmy ?

1. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych pozwalających przyswoić dzieciom zasady kulturalnego zachowania się przy stole:

- posługiwania się sztućcami,

- przyjmowania poprawnej postawy podczas siedzenia przy stole,

- zachowania estetyki jedzenia podczas posiłków,

- używania zwrotów grzecznościowych, kultury zachowania.

Dziecko :

- wie, że podczas przygotowywania posiłków należy zadbać o higienę i bezpieczeństwo.

- potrafi posługiwać się sztućcami.

- wie, że musi dbać o prawidłową postawę ciała podczas jedzenia przy stole.

- używa zwrotów grzecznościowych.
- zna zasady „savoir-vivre” podczas posiłków – kulturalne i higieniczne spożywanie posiłków.

- potrafi współpracować w grupie.

- Sytuacje edukacyjne.

- Rozmowy, pogadanki.

- Zabawy ruchowe i tematyczne.

- Obserwacja podczas spożywania posiłków.

2. Wdrożenie zasad związanych z właściwymi nawykami żywieniowymi poprzez planowanie sytuacji edukacyjnych (kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, zachęcenie dzieci do zjadania nieznanych potraw oraz warzyw i owoców).

Dziecko:

- zna zasady racjonalnego odżywiania.

- rozumie potrzeby prawidłowego żywienia.

- wie, że spożywanie warzyw i owoców oraz picie soków owocowych oraz wody mineralnej wpływa korzystnie na ich zdrowie.

- Sytuacje edukacyjne.

- Rozmowy, pogadanki.

- Zabawy ruchowe, dydaktyczne, tematyczne związane z prawidłowym odżywianiem.

- Prace plastyczne dzieci.

3. Udział dzieci w programie edukacyjnym

Akademia Zdrowego Przedszkolaka.

Dziecko:

- zna Piramidę Żywienia Przedszkolaka.

- zna zasady zdrowego trybu życia, odżywiania.

- wie, że produkty są zdrowe i potrzebne do prawidłowego odżywiania.

- rozumie konieczność dostarczenia organizmowi prawidłowych składników budulcowych i witamin.

- zna skutki nieprawidłowego odżywiania się.

- samodzielnie komponuje zdrowy, zbilansowany posiłek na pierwsze lub drugie śniadanie (kanapek, sałatek warzywnych i owocowych, szaszłyków owocowych,  prostych posiłków).

- zna znaczenie spożywania większej ilości warzyw i owoców.

- układa Piramidę Żywienia Przedszkolaka z ilustracji oraz z produktów wykonanych samodzielnie.

- rozumie konieczność przezwyciężania uprzedzeń do niektórych potraw.

- wie o konieczności jedzenia warzyw i owoców niezbędnych dla zdrowia.

- dba o higienę podczas przygotowywania posiłków.

- występuje w inscenizacji wiersza „Na straganie”.

- recytuje proste wiersze i rymowanki o zdrowym odżywianiu.

- rozwiązuje zagadki smakowe i dotykowe

"Zgaduj, zgadula”.

- śpiewa piosenki o tematyce zdrowotnej.

- uczestniczy w „Owocowych zawodach sportowych”.

- przestrzega umów ustalonych z nauczycielem.

- współdziała w grupie rówieśniczej.

- potrafi współpracować w grupie.

- Zabawy ruchowe, zabawy edukacyjne związane z promocją Piramidy Zdrowego Żywienia.

- Rozmowy, pogadanki.

- Zabawy tematyczne („Kompozycje z nasion, „Na straganie”, „W sklepie spożywczym”,

„W sadzie” itd.)

- Podczas zorganizowania

I Wiosennego Tygodnia Promocji Zdrowia pod hasłem: „Chcę jeść zdrowo” w placówce.

- Prowadzenie Kącika Promocji Zdrowia o wybranej tematyce oraz strony internetowej: Edukacja Zdrowotna.

- Konkurs wiedzy o prawidłowym odżywianiu.

- Wystawa prac plastycznych „Jedzmy zdrowo, kolorowo”.

- Sprawozdanie z programu edukacyjnego.

4. Dokonanie zmian w przedszkolnym jadłospisie – ograniczenie tłuszczów, cukru i soli, a zwiększenie ilości owoców i warzyw oraz produktów i dań, które zawierają dużo witamin.

- Zwiększenie ilości owoców i warzyw, surówek i sałatek warzywnych w codziennym jadłospisie, ograniczenie spożycia cukru i soli w wybranych potrawach, z pomocą pani intendentki.

 - Proces przygotowania posiłków.

5. Wdrażanie dzieci do zdrowego nawyku picia wody zamiast soków, w ramach programu „Mamo, tato wolę wodę”.

Dziecko:

- rozumie potrzeby prawidłowego odżywiania i picia wody mineralnej.

- wie, że picie wody mineralnej wpływa korzystnie na zdrowie.

- zna właściwości wody.

- wie, do czego służy woda i jak należy ją oszczędzać.

- współdziała w zespole podczas zadań i zabaw.

- współtworzy pracę plastyczną, plakat.

- integruje się z grupą rówieśniczą.

- Sytuacje edukacyjne.

- Zabawy dydaktyczne, ruchowe przy piosence „Mamo, tato wolę wodę”.

- Zabawy badawcze.

- Tworzenie plakatu „Jak oszczędzać wodę?”.

- Prace plastyczne dzieci.

6. Samodzielne nakrywanie stołów do posiłków – wprowadzenie dyżurów.

Dziecko:
- wie, że podczas przygotowywania posiłków należy zadbać o higienę i bezpieczeństwo.

- samodzielnie przygotowuje miejsca do jedzenia – nakrywanie stołu.
- sprząta ze stołu: składanie naczyń, sprzątanie stołów, odnoszenie naczyń po zjedzonym posiłku.

- współdziała w zespole.

- Sytuacje edukacyjne.

- Rozmowy, pogadanki.

- Zabawy dydaktyczne i tematyczne.

- Obserwacja podczas samodzielnego nakrywania i sprzątania po posiłkach.

7. Zorganizowanie zajęć na terenie placówki propagujących zdrowe nawyki żywieniowe:

- „Owocowa sałatka”- przygotowanie i degustacja sałatki przez starszych przedszkolaków,

- „Wiosenna kanapka” – przygotowanie i degustacja kanapek z pierwszymi wiosennymi warzywami przez przedszkolaków.

Dziecko:

- zna nazwy warzyw i owoców.

- rozumie potrzebę prawidłowego odżywiania.

- zna walory zdrowotne warzyw i owoców.

- wie, że podczas przygotowywania posiłków należy zadbać o higienę i bezpieczeństwo.

- samodzielnie przygotowują wiosenne kanapki dbając o estetykę podania posiłku.

- sprawnie posługuje się sztućcami.

- samodzielnie przygotowuje miejsce do jedzenia – nakrywa do stołu.

- rozumie konieczność przezwyciężania uprzedzeń do niektórych potraw.

- współdziała z innymi dziećmi podczas zajęć.

- integruje się z grupą rówieśniczą.

 

- Podczas odbywającego się „Balu Jesieni” w placówce.

- Podczas zorganizowanego I Wiosennego Tygodnia Promocji Zdrowia pod hasłem:  "Chcę jeść zdrowo" w placówce.

8. Zorganizowanie przedstawienia teatralnego podejmującego tematykę zdrowych nawyków żywieniowych w wykonaniu teatru Widzimisie.

Dziecko:

- zna zasady prawidłowego odżywiania.

- zna walory zdrowotne warzyw i owoców.

- wie, że należy dbać o higienę i bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków.

- wie, jak należy zachować się podczas przedstawienia teatralnego.

 - Podczas przedstawienia teatralnego „Zjadajmy warzywa i owoce”.

9. Udział dzieci w konkursach plastycznych, quizach związanych z propagowaniem zasad zdrowego żywienia.

Dziecko:

- samodzielnie tworzy pracę plastyczną o tematyce zdrowotnej.

- lepi piramidę zdrowego przedszkolaka z plasteliny.

- współtworzy plakat „Zjadajmy warzywa i owoce”.

- projektuje kompozycje z nasion, orzechów, fasoli i makaronu.

- tworzy i komponuje wybrany posiłek z sylwet różnych produktów.

- rozwiązuje zagadki obrazkowe, słowne i pantomimiczne.

- potrafi współpracować w grupie.

- Wytwory prac plastycznych dzieci.

- Plakaty.

- Kompozycje plastyczne.

- Piramidy Zdrowego Przedszkolaka.

10. Przykład własny – kanonem dobrych nawyków żywieniowych.

- Zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego odżywiania.

- Wyrabianie pozytywnego stosunku do pożywienia zawierającego potrzebne dla zdrowia składniki.

- Urozmaicanie diety dużą ilością warzyw i owoców poprzez własny przykład.

- Zaznajomienie dzieci z kulturą spożywania posiłków.
- Umiejętnym organizowaniem przestrzeni, w której jedzenie się przygotowuje i konsumuje.
- Poznawaniem i obsługiwaniem prostych urządzeń używanych w domowej kuchni.

- Obserwacje własne podczas spożywania posiłków.

- Rozmowy, pogadanki i prezentacje.

11. Wyposażenie kuchni przedszkolnej w sprzęt gwarantujący zdrowe przygotowanie potraw.

 - Zakup urządzeń i sprzętów kuchennych ułatwiających szybsze i zdrowsze przyrządzanie potraw. - Przygotowanie smacznych potraw.

12. Aktualizacja informacji, treści wychowawczych, profilaktycznych na tablicy dla rodziców promującego zdrowy tryb życia „Kącik promocji zdrowia”.

- Propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

- Prezentacja różnych artykułów o tematyce zdrowotnej w kąciku promocji zdrowia:

„Zdrowe żywienie dziecka w przedszkolu”,

„Piramida żywienia przedszkolaka”,

„Śniadanie to podstawa”,

„Co zamiast słodyczy ?”,

„Sport to zdrowie”,

„Odporność na piątkę”,

„Aby przedszkolak nie chorował”.

- Prowadzenie strony internetowej: Edukacja zdrowotna, wzbogacając ją w artykuły o tematyce zdrowotnej.

- Kącik Promocji Zdrowia.

- Strona internetowa przedszkola.


Inne działania planowane w ramach edukacji zdrowotnej:

 
Zrealizowane zadania/działania

 Wnioski z ewaluacji

1. Realizowanie zadań z Planu Rozwoju Przedszkola na rok szkolny 2011/2012 z zakresu promocji zdrowia:

- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci;

- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

- stymulowanie aktywności fizycznej dzieci i wdrażanie do aktywnych form wypoczynku.

 
- Zgodnie z Planem Rozwoju Przedszkola na rok szkolny 2011/2012 zrealizowano zadania z zakresu promocji zdrowia, przy współpracy nauczycieli, wychowanków, rodziców i środowiska lokalnego.

2. Realizowanie treści programowych kształtujących u dzieci postawy prozdrowotne - program własny Elżbiety Pilichowskiej i Małgorzaty Wągrowskiej „Edukacja prozdrowotna w przedszkolu. Program dla dzieci w wieku 3-6 lat” .

- Przez cały rok szkolny 2011/2012 realizowano treści programowe z zakresu kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych wśród przedszkolaków.

3. Stwarzanie warunków do rozwoju sprawności fizycznej dzieci poprzez:

- organizowanie zabaw i gier sportowych w ogrodzie przedszkolnym;

- organizowanie zabaw ruchowych, terenowych badawczych w ogrodzie przedszkolnym;

- ćwiczeń porannych i gimnastycznych;

- zabaw i ćwiczeń relaksacyjnych;

- kształtowanie zamiłowania do wycieczek i sportu jako źródła zdrowia i radości, organizując spacery i wycieczki rekreacyjne, ekologiczne.

Przez cały rok szkolny nauczyciele stwarzali warunki do rozwoju sprawności fizycznej dzieci poprzez:

- organizowanie zabaw ruchowych, terenowych, badawczych w ogrodzie przedszkolnym – „Jesienne zabawy w ogrodzie”, „Poznajemy drzewa”, ”Dbaj o Ziemię”, „Ekologiczne zasady zachowania”,

- organizowanie różnorodnych zabaw porannych, ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych, 

- organizowanie zabaw i gier sportowych w ogrodzie przedszkolnym,

- rozbudzanie potrzeby aktywności ruchowej i potrzeby częstego przebywania na świeżym powietrzu, organizując spacery ekologiczne, zajęcia ruchowe, zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym, w parku.

4. Organizacja na terenie przedszkola Festiwalu Zdrowia pod hasłem:

„Z ekologią na ty” – konkurs wiedzy ekologicznej oraz konkursu plastycznego „Eko-zabawka”.

- Zorganizowanie Festiwalu Zdrowia pod hasłem:

Z ekologią na ty” – konkurs wiedzy ekologicznej.

- Zorganizowanie konkursu plastycznego „Eko-zabawka” polegającym na zaprojektowaniu i wykonaniu zabawki z materiałów ekologicznych, surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika (papier, butelki, puszki, tworzywa sztuczne, folie itp.) dowolną techniką plastyczną.

5. Przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych pod hasłem „Gimnastyka buzi i języka” – przez logopedę, we wszystkich grupach wiekowych.

- We wrześniu zostały przeprowadzone przesiewowe badania logopedyczne wszystkich przedszkolaków, pod hasłem „Gimnastyka buzi i języka” . Celem zapobiegania i niwelowania wad wymowy wśród dzieci. Wyłonione przedszkolaki, za zgodą rodziców uczęszczały przez cały rok na zajęcia logopedyczne.

6. Udział w akcjach i programach edukacyjnych:

- „Od najmłodszych lat dbam o zdrowie”;

- „Szpital pluszowego Misia”;

- „Kubusiowi przyjaciele przyrody”;

- „Czyste powietrze wokół nas”.

- W październiku dzieci 5,6-letnie uczestniczyły w edukacji zdrowotnej "Od najmłodszych lat o zdrowie dbam", w formie zabawy i zajęć ruchowych.

- Wiosną wszystkie przedszkolaki wzięły czynny udział w akcji „Szpital pluszowego misia” promujący zmniejszenie poziomu stresu u małego dziecka związanego z wizytą u lekarza, a także przyzwyczajenie dziecka do widoku personelu medycznego i zabiegów lekarskich.

- Przez cały rok realizowaliśmy program edukacyjny - „Kubusiowi przyjaciele przyrody”, poprzez propagowanie wśród dzieci edukacji ekologicznej oraz dbania o środowisko naturalne i zwierzęta.

- Przez cały rok szkolny dzieci 5,6-letnie uczestniczyły w przedszkolnym programie edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”, którego celem jest uświadomienie dzieciom szkodliwości dymu papierosowego. Poprzez stwarzanie sytuacji edukacyjnych pobudzających różne formy aktywności dziecka jak zabawy twórcze, tematyczne, grupowe i konstrukcyjne.

7. Organizacja „Światowego Dnia Ziemi”- kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci.

- Zorganizowanie na terenie przedszkola „Światowego Dnia Ziemi” – akcja obchodzona corocznie wiosną w naszym przedszkolu, której celem jest promowanie postaw proekologicznych wśród przedszkolaków, uświadomienie im konieczności dbania o środowisko naturalne. W ramach tego dnia odbyło się:

- pogadanki i rozmowy w grupach „Dbajmy o Ziemię”.

- wiosenne porządkowanie ogrodu przedszkolnego.

- sadzenie drzew na terenie ogrodu przedszkolnego (klonu, lipy, wierzby), wiosennych kwiatów (stokrotki, prymulki) oraz warzyw (pietruszki, rzodkiewki, koperku).

- założenie w salach „Zielonych ogródków” przez dzieci

- wspólne oglądanie edukacyjnej bajki ekologicznej z serii Mali Odkrywcy - "Nie wszystkie śmieci do śmieci".

8. Udział w Programach edukacyjnych organizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej UM Łodzi:

- „Zakręcone miesiące;

- „Kochaj Ziemię – daj baterię”;

- „Na tropie CD”.

- Prowadzenie na terenie przedszkola zbiórki: plastikowych nakrętek, baterii i płyt CD.

- Stworzenie „Kącika Małego Ekologa”, prezentującego praktyczne informacje dla dzieci i ich rodziców o tematyce ekologicznej (Segregujmy śmieci, Sadźmy drzewa, Dbajmy o lasy, Uważnie zbierajmy grzyby, Oszczędzajmy energię itd.).

9. Współpraca z :

- Miejską Biblioteką Publiczną Nr 11;

- Przedszkolem Nr 122,

- Przedszkolem Nr 7.

- Całoroczna współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną Nr 11 w zakresie edukacji prozdrowotnej dzieci poprzez organizację zajęć i pogadanek na temat zdrowego stylu życia, odżywiania się oraz dbania o środowisko naturalne i zwierzęta (np. „Poszukiwanie oznak wiosny”, „Porządki w ogrodzie”, „Strażnicy przyrody”, „Jedz owoce i warzywa”, „Aby zawsze zdrowym być” itp.)

- Współpraca z Przedszkolem Miejskim Nr 122 w zakresie propagowania aktywności sportowej wśród dzieci, udział dzieci pięcioletnich w „Osiedlowej spartakiadzie”.

- Współpraca z Przedszkolem Miejskim Nr 7 w przyrodniczych konkursach plastycznych - „Oznaki zimy”, „Wiosenny krajobraz”.


                                                                                           Koordynator ds. promocji zdrowia:

                                                                                                                                                                                       Aneta Gajda

Comments