Sprawozdanie z realizacji akcji - Przedszkolak Pełen Zdrowia.

opublikowane: 6 maj 2014, 10:09 przez Aneta Gajda   [ zaktualizowane 6 maj 2014, 11:29 ]

Sprawozdanie z realizacji II edycji akcji Przedszkolak Pełen Zdrowia pod hasłem:

„Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy”

w Przedszkolu Miejskim Nr 88 w Łodzi.


     W lutym 2014r. w naszym przedszkolu rozpoczęliśmy kolejną akcję Przedszkolak Pełen Zdrowia pod hasłem „Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy”. Głównym celem tej akcji było zapoznanie dzieci z zagadnieniami odporności, zdrowego odżywiania oraz higieny osobistej. Dzięki materiałom przekazanym przez organizatorów akcji, zagadnienia i informacje z nią związane, pozwoliły wytłumaczyć dzieciom w jaki sposób mogą dbać o swoje zdrowie, jak w naturalny sposób wzmocnić odporność, co powoduje, że chorujemy. Uzupełnieniem tej wiedzy były propozycje zabaw, gier, wierszy oraz kolorowanek, dzięki którym przedszkolaki łatwiej zapamiętały niezbędne dla nich wiadomości.

     O realizacji projektu rodzice zostali powiadomieni za pomocą plakatu oraz gazetki dla rodziców, tak aby także rodzice mogli aktywnie uczestniczyć w realizacji poszczególnych zadań. Projekt umożliwił również budowanie dobrych relacji z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych, prowadzonych przez nauczycieli.

     Rodzice otrzymali również informację o Akademii Zdrowego Przedszkolaka, a także możliwości korzystania z zasobów portalu (ankieta, prezentacja, strefa rodzica, przedszkola, dziecka itp.).

     W akcji brały udział wszystkie grupy przedszkolne i realizowane były zgodnie z możliwościami wiekowymi dzieci. Warsztaty składały się z czterech bloków tematycznych, każdy z nich koncentrował się na innym zagadnieniu. Projekt był realizowany systematycznie, koordynowany przez panią Anetę Gajda.

Co to jest zdrowie, choroba ?    Skąd się biorą leki ?

       W pierwszym tygodniu dzieci utrwaliły takie pojęcia jak: zdrowie i choroba. Dzieci tworzyły własne definicje tych pojęć, a następnie ilustrując je w formie plakatów. Dowiedziały się co to są wirusy i bakterie, czym się różnią i jak się rozprzestrzeniają. Lepiły je z plasteliny, rysowały i tworzyły z kolorowych gazet.

     Dowiedziały się także, że nie wszystkie bakterie są złe, a niektóre korzystnie wpływają na zdrowie. Wiedzą, że bardzo ważne w zapobieganiu grypie jest częste mycie rąk, unikanie dotykania twarzy brudnymi rękoma, a częste mycie rąk chroni nas przed chorobami. A także, żeby nie rozsiewać wirusów i bakterii koniecznie trzeba zasłaniać buzię  przedramieniem. Dzięki tym zajęciom dzieci dowiedziały się co to jest odporność organizmu, jaki ma wpływ na zdrowie i jak można ją wzmocnić. Zrozumiały, że nie należy bać się lekarza, należy przyjmować przepisane przez niego lekarstwa i stosować się do jego zaleceń. Odbyło się spotkanie z pediatrą dotyczące profilaktyki zdrowia. Dzieci zadawały dużo pytań, zrozumiały dlaczego jest tak ważne:

- zażywanie lekarstw i picie syropów podczas choroby,

- konieczność leżenia w łóżku w przypadku infekcji,

- dowiedziały się co to jest odporność i jak można ją wzmacniać.

Wiedzą, że wszelkie dolegliwości odczuwane przez siebie lub zauważone u innych osób należy zgłaszać dorosłym.

   Dowiedziały się skąd się biorą leki oraz w jaki sposób można zrobić naturalne lekarstwa. W zorganizowanym kąciku lekarskim dzieci udzielały porad lekarskich swoim chorym zabawkom – „leczyły” skaleczenia, otarcia, złamania, katar, kaszel, wypisywały recepty. By można je było zrealizować w zaangażowanym kąciku – apteka, przez nauczyciela.

   W utrwaleniu tej wiedzy pomogły nam pomoce przygotowane przez organizatora, takie jak zabawy ruchowe: „Dzieci chore, dzieci zdrowe”, „Wojna z mikrobami”, „Jedzie karetka”, „Obrona fortecy”; bajki - „Jak się łapie grypę”, „Dlaczego nie należy bać się lekarza”, „Z wizytą w aptece” ;  ilustracje oraz kolorowanki.

Budujemy odporność poprzez odpowiednią higienę ?

   W kolejnych dniach warsztatów omówione zostały czynności, które wpływają na wzmocnienie odporności i są związane z utrzymywaniem higieny osobistej. Dzieci dowiedziały się dlaczego ważne dla ich zdrowia jest mycie rąk, całego ciała oraz dbanie o zmysł słuchu. Dzieci nauczyły się podstawowych zachowań podczas kichania i kasłania (zasłanianie ust i nosa), dowiedziały się, że nie można używać przyborów toaletowych należących do innych osób, zapamiętały kiedy należy umyć ręce. Zapamiętały również, że oprócz higieny własnego ciała ważne jest utrzymywanie higieny wokół siebie, poprzez dbanie o czystość pomieszczeń i zabawek, a także poprzez nie hałasowanie podczas zabawy. W utrwaleniu tej wiedzy pomocne były piosenki i wierszyki związane z higieną , a także bajka „Dlaczego nie można hałasować” i  kolorowanki.

Budowanie odporności. Odpowiednie odżywianie.

    Kolejny blok tematyczny zawierał informacje w jaki sposób odpowiednie odżywianie wpływa na zdrowie i odporność organizmu. Przypomniały sobie układ piramidy żywienia i rozmawiały na temat produktów, które sprzyjają zdrowiu.

    Dzieci dowiedziały się, które witaminy są ważne w budowaniu odporności i w jakich produktach się znajdują. Wiedzą również, że niektóre warzywa i owoce są naturalnymi lekami – miały możliwość samodzielnego ich wykonania, tworząc syrop z buraka i selera. Poznały także, że nadmiar jedzenia i niezdrowe jedzenie również szkodzi odporności. W przyswojeniu tej wiedzy pomogły plansze, wiersze, piosenki i zabawy przygotowane przez organizatora.

Wzmacnianie odporności przez ruch, hartowanie i odpoczynek.

  Ostatni tydzień zdominowany został przez ruch. Dzieci dowiedziały się, że ruch pełni ogromną rolę w budowaniu odporności i jak bardzo ważne jest uprawianie różnych dyscyplin sportów. Poznały korzyści wynikające z ruchu na świeżym powietrzu. Wiedzą, że ruch wpływa na budowanie odporności, a odpoczynek też ma wpływ na zdrowie. Jak zwykle w przyswojeniu tych treści pomocne były wierszyki, piosenki, zabawy oraz bajki.                      

  Podsumowaniem cyklu zajęć było zorganizowanie na terenie przedszkola „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu” oraz konkursu plastycznego na plakat „Zdrowy Przedszkolak”, promując dziecięcą twórczość artystyczną, kształtując postawy prozdrowotne oraz integrując środowisko przedszkolne. Każda grupa otrzymała pamiątkowy dyplom oraz symboliczny upominek za udział w projekcje.

   Tematy poruszane w ciągu trwania zajęć przedszkolaki doskonale poznały zasady postępowania sprzyjającemu budowaniu odporności organizmu, zasadami zdrowego żywienia, utrzymaniu higieny. Przyswajanie wiedzy przeplatało się z słuchaniem bajek, śpiewaniem piosenek, zabawami ruchowymi i  plastycznymi, uczeniem się wierszyków, a także aktywnością fizyczną, Przeprowadzanie zajęć bardzo ułatwiły materiały dostarczone przez organizatora. Na stronie internetowej przedszkola zamieściliśmy informacje dotyczące prowadzonej akcji, plan działań oraz sprawozdanie z przebiegu akcji, wraz ze zdjęciami.

Koordynator ds. promocji zdrowia:

Aneta Gajda

       


  
Zdjęcia z imprezy podsumowującej warsztaty - Przedszkolak Pełen Zdrowia.
Comments