Informacje‎ > ‎

Programy edukacji przedszkolnej

ZARZĄDZENIE NR 2/2010

DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 88 W ŁODZI

Z DNIA 31 SIERPNIA 2010 r.

w sprawie dopuszczenia do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego

 

            Na podstawie § 2, ust. 1 oraz § 3, ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku
w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) –zarządzam, co następuje

 

§ 1.

           

            Na wniosek Rady pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 20010 roku, dopuszczam do użytku w Przedszkolu Miejskim Nr 88 w Łodzi, programy edukacji przedszkolnej wspomagające rozwój aktywności dzieci:

1.    „Nasze przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy
Żaby – Żabińskiej.

2.    „Zanim będę uczniem” – autorstwa Elżbiety Tokarskiej, Jolanty Kopały

3.    „Edukacja teatralna przez dramę” – program wspierający autorstwa Grażyny Lenart

4.    „Edukacja prozdrowotna w przedszkolu” - program wspierający autorstwa Elżbiety Pilichowskiej, Małgorzaty Wągrowskiej

 

§ 2 .

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku

 

 

 

                                                                                              Dyrektor przedszkola:

                                                                                              Małgorzata Wągrowska

 

Comments