Informacje‎ > ‎

Ramowy rozkład dnia

GODZINY

CZYNNOŚCI DZIECI

ILOŚĆ MINUT

 

6.00-7.30

Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, praca indywidualna

90

I

7.30-8.00

Zabawy ruchowe – zestawy zabaw ruchowych, porannych, opowieść ruchowa

30

III

8.00-8.30

Czynności porządkowe, samoobsługowe, przygotowanie do śniadania

30

IV

8.30-9.00

Śniadanie

30

IV

9.00-10.00

Zajęcia dydaktyczne lub zestaw zabaw ruchowych

60

III

10.00-10.30

Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

30

I

10.30-11.00

Czynności porządkowe, samoobsługowe, przygotowanie do II śniadania

30

IV

11.00-11.30

II śniadanie

30

IV

11.30-11.45

Przygotowanie do wyjścia do ogrodu, na spacer

15

IV

11.45-13.15

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym,                  w parku – gry i zabawy ruchowe, sportowe obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze, porządkowe

90

II

13.15-13.30

Czynności samoobsługowe po powrocie                z ogrodu, przygotowanie do obiadu

15

IV

13.30-14.00

Obiad

30

IV

14.00-14.30

Zabawy relaksacyjne – słuchanie muzyki, utworów literackich, bajek terapeutycznych

30

IV

14.30-14.45

Przygotowanie do wyjścia do ogrodu

15

IV

14.45-15.15

Zabawy wynikające z inicjatywy dzieci              w ogrodzie przedszkolnym

30

II

15.15-15.30

Czynności samoobsługowe po powrocie                z ogrodu

15

IV

15.30-16.00

Praca indywidualna lub w małych zespołach

30

III

16.00-17.00

Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci

60

I


Ico najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się samodzielnie, swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela

II - co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć (w przypadku młodszych dzieci ¼  czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na spacerach (organizowane są gry i zabawy ruchowe, sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo – ogrodnicze.

III - najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

IV – pozostały czas – 2/5 – nauczyciel może dobrowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i innne)

Ramowy rozkład dnia (np. oddział 10 godzin):

60x10=600,                 600:5=120 min=1/5 czasu