Informacje‎ > ‎

Wsparcie dzieci o specjalnych potrzebach

NASZE PRZEDSZKOLE W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU  DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH WSPÓŁPRACUJE Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NR 6 W ŁODZI PRZY ULICY RZGOWSKIEJ 25
TELEFON KONTAKTOWY: 42 681 92 82
W/W PORADNI MOŻNA UMÓWIĆ TAKŻE TERMIN KONSULTACJI LOGOPEDYCZNEJ
TELEFON KONTAKTOWY – JW.


Comments