Projekt rozwijający twórczą aktywność plastyczną dzieci - Klub Małego Artysty.

opublikowane: 14 kwi 2012, 10:34 przez Aneta Gajda   [ zaktualizowane 14 kwi 2012, 12:29 ]

     „Każdy człowiek jest na swój sposób artystą”

                                                                         H. Read

     

        W każdym dziecku kryją się zdolności, siła wyobraźni i kreatywność, trzeba je tylko ożywić, rozwijać i wspierać. 

      Poszerzając ofertę edukacyjną naszego przedszkola, postanowiłam zorganizować dla zainteresowanych dzieci warsztaty plastyczne. Pomysł zrodził się z obserwacji moich podopiecznych. Zauważyłam grupę dzieci, które bardzo chętnie w czasie zabaw dowolnych wybierały twórczość plastyczną i wspaniale się przy tym bawiły. Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka wieku przedszkolnym. Sama lubię rysować, malować, więc postanowiłam skonstruować projekt - Klub Małego Artysty, w którym grupa dzieci będzie mogła rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.

     W projekcie uczestniczą dzieci 5, 6- letnie, wykazujące uzdolnienia i zainteresowania plastyczne. Zajęcia organizowane są w formie warsztatów, dostosowanych do wieku dzieci. Grupa małych artystów liczy 10 uczestników. Zajęcia Klubu Małego Artysty służą rozwijaniu naturalnych zdolności i predyspozycji dziecka, poznawaniu przez dziecko samego siebie i wyrażeniu własnej indywidualności. Zajęcia otwierają na otoczenie, niezwykle pozytywnie wpływają na rozwój współpracy w grupie i umiejętność wyrażania "małych" myśli.

       Projekt warsztatów plastycznych przeznaczony jest do prowadzenia świadomie zaplanowanego procesu, którego celem jest:

  • rozwijanie dziecięcych talentów,
  • lepsze poznanie wychowanków: emocji, zainteresowań, rozwoju intelektualnego,
  • pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci, uczenie odwagi w działaniu, podejmowania własnej inicjatywy,
  • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
  • uwrażliwienie na piękno otaczającego świata,
  • poznanie nowych technik plastycznych,
  • budowanie zainteresowań plastyką, sztuką, twórczością ludową.
  • stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery,
  • uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk – przyrodniczych i społecznych.

       Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.Comments