Opis przedszkola:
nadanego

Placówka usytuowana jest w pobliżu dużego węzła komunikacyjnego - Rondo Lotników Lwowskich. Budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny z ogrodem do dyspozycji dzieci. Praca edukacyjna prowadzona jest w pięciu oddziałach (dzieci o zbliżonym wieku). Przedszkole posiada certyfikat "Placówki promującej zdrowie" i należy do "Sieci Łódzkich Szkół Promujących Zdrowy Styl Życia". Przyjęty profil pracy aktywizuje nas do ączania się do ogólnopolskich i regionalnych programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. Więcej informacji i fotorlacji do obejrzenia w zakładce Edukacja Zdrowotna na profilu naszej placówki, oraz na stronie internetowej akcji: www.zdrowyprzedszkolak.pl, zapraszamy.

Przedszkole oferuje całodzienne wyżywienie - 3 posiłki dziennie

  1. I śniadanie o godzinie 8:30
  2. II śniadanie o godzinie 11:00
  3. Obiad o godzinie 13:30

W czerwcu 2014 roku, podczas uroczystości Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, nasze przedszkole otrzymało Certyfikat: "Organizator Procesów Innowacyjnych" nadawanego przez Kapitułę Konkursów Innowacyjnych.


Należymy do grupy 13-tu Łódzkich Przedszkoli Miejskich - Organizatorów Projektu „20 września - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”. Projekt ma na celu dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do świętowania i wesołej zabawy a także czerpania radości z bycia przedszkolakiem. Ważnym aspektem jest propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego, podkreślenie jego otwartości na zachodzące zmiany w edukacji i otaczającym świecie. Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej: www.dzieńprzedszkolaka.pl

W naszym przedszkolu wdrażamy pod patronatem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, przy współpracy z Firmą SYNAPIA, innowacyjny projekt edukacyjny "Tablica interaktywna sposobem na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego w przedszkolu"

W latach 2012 - 2014 uczestniczyliśmy w Projekcie "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Więcej informacji o projekcie można uzyskać pod adresem: http://www.ore.edu.pl)

W latach 2010/2013 uczestniczyliśmy w Projekcie "Poznać-Zrozumieć-Doświadczyć". Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty. (Więcej informacji o projekcie można uzyskać pod adresem: http://www.praktykipzd.uni.lodz.pl)

Aktywnie współpracujemy ze Szkołą Podstawową Nr 42, Szkołą Podstawową ZNP, Biblioteką Miejską, Radą Osiedla Rokicie. Poradnią Zdrowia, oraz placówkami przedszkolnymi w najbliższej okolicy.

Dzieciom sześcioletnim i pięcioletnim zapewniamy przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

W przedszkolu naszym opiekę nad dziećmi pełni wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Systematycznie aktualizują swoją wiedzę i podnoszą umiejętności zawodowe poprzez różnorodne formy doskonalenia – studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, metodyczne, warsztaty, seminaria.

Historia przedszkola:

Przedszkole funkcjonuje od ponad pięćdziesięciu lat. Obchody Jubileuszowe zawsze są okazją do spotkań wychowanków, ich rodziców, absolwentów przedszkola, emerytowanych  pracowników oraz zaproszonych  gości z instytucji wspierających działalność placówki... to okazja do wspomnień, refleksji i spotkania po latach osób, które współtworzyły historię naszego przedszkola.

Ċ
Małgorzata Wągrowska,
20 kwi 2015, 10:43