Oferta podstawowa:

W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość udziału w zabawach i zajęciach:


 1. Muzyczno - ruchowych, które wprowadzają dziecko w świat wartości estetycznych (nauka tańca, piosenek, bezpłatny udział w warsztatach teatralnych)
 2. Ruchowych rozwijających sprawność fizyczną - (zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, gimnastyka korekcyjna - bezpłatnie)
 3. Plastycznych (udział w konkursach plastycznych, warsztaty plastyczne)
 4. Przybliżających znajomość środowiska przyrodniczo - społecznego
 5. Zapewniających wspieranie rozwoju poprzez rozwijanie samodzielności, aktywności, ciekawości a także kształtowanie umiejętności i wiadomości, które są niezbędne w edukacji szkolnej
 6. Wspomagających w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 7. Budujących system wartości poprzez rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 8. zajęciach religii

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w oparciu o programy wychowania przedszkolnego wybranych autorów oraz według programów własnych opracowanych przez nauczycielki przedszkola z zakresu: edukacji teatralnej, prozdrowotnej.


Ponadto oferujemy dzieciom opiekę:

 • logopedyczną
 • psychologiczną

a także udział w zajęciach indywidualnych w przedszkolu dla dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

Oferta dodatkowa:

Oferta zajęć dodatkowych tworzona jest w odpowiedzi na oczekiwania rodziców. Aktualnie dzieci uczestniczą w:

 • zajęciach rytmiki
 • zajęciach języka angielskiego
 • logoterapii
 • wycieczkach
 • przedstawieniach teatralnych
 • festiwalach piosenki