Archiwum ogłoszeń
Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w styczniu 2015 roku

opublikowane: 20 kwi 2015, 10:04 przez Małgorzata Wągrowska   [ zaktualizowane 27 kwi 2015, 08:49 ]

Miło nam poinformować, że w wyniku przeprowadzonej dniach 26.01 - 05.02.2015 r., przez zespół wizytatorów ewaluacji zewnętrznej, nasza placówka osiągnęła: Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagań przez przedszkole.

Poniżej w załączniku: Raport końcowy

Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 88 w Łodzi

opublikowane: 14 mar 2014, 03:36 przez Małgorzata Wągrowska   [ zaktualizowane 27 mar 2017, 09:26 ]
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 88

opublikowane: 9 mar 2014, 15:25 przez Małgorzata Wągrowska   [ zaktualizowane 27 mar 2017, 09:25 ]

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w naszym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji na rok szklony 2017/2018.

Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 88. Druk deklaracji znajduje się poniżej w załączniku. (plik do pobrania)
Wypełnione deklaracje należy składać w terminie od 27 marca do 7 kwietnia 2017 roku w przedszkolu.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2016/17

opublikowane: 17 lis 2013, 10:40 przez Repo Przedszkole   [ zaktualizowane 16 gru 2016, 07:00 przez Małgorzata Wągrowska ]

    OD WRZEŚNIA 2016 ROZPOCZĘŁY SIĘ  W PRZEDSZKOLU ZAJĘCIA DODATKOWE. W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM  SĄ TO:
MUZYKOTERAPIA - 1 X W TYGODNIU (PIĄTEK)
JĘZYK ANGIELSKI – 2 X W TYGODNIU  DLA GRUP II i III (WTOREK, CZWARTEK)
JĘZYK ANGIELSKI DLA GRUP I, IV i V PROWADZONE SĄ W RAMACH REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - SĄ TO ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

    ZAJĘCIA DODATKOWE SĄ BEZPŁATNE, NIEOBOWIĄZKOWE I POWSZECHNIE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA. 

    W TRAKCIE ZAJĘĆ DZIECI BĘDĄ POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA PRACUJĄCEGO W DANEJ GRUPIE WIEKOWEJ ORAZ OSOBY PROWADZĄCEJ ZAJĘCIA        DODATKOWE. 

ZAJĘCIA DODATKOWE ODBYWAJĄ SIĘ PO GODZINACH REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ - PO GODZINIE 13.00.

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

GRUPA

PIĄTEK

MUZYKOTERAPIA

WTOREK, CZWARTEK

JĘZYK ANGIELSKI

I - DZIECI CZTEROLETNIE PIĘCIOLETNIE

14.40 - 15.00

zajęcia obowiązkowe poniedziałek, środa 11.30-12.00


II -  DZIECI TRZYLETNIE CZTEROLETNIE

14.00 -14.20

WT - 14.30 - 14.50

PT - 14.10 - 14.30

III – DZIECI TRZYLETNIE

14.20 - 14.40

 WT - 14.10 - 14.30

PT - 13.50 - 14.10

IV - DZIECI SZEŚCIOLETNIE

15.00 - 15.30

zajęcia obowiązkowe poniedziałek, środa 12.30-13.00

V - DZIECI PIĘCIOLETNIE SZEŚCIOLETNIE

13.30. - 14.00

zajęcia obowiązkowe poniedziałek, środa 12.00-12.30

Opiekujemy się małpką Koko...

opublikowane: 17 lis 2013, 10:12 przez Repo Przedszkole   [ zaktualizowane 17 lis 2013, 10:19 ]

Na zdjęciu Koko, nasza podopieczna. Fot. Ogród Zoologiczny

    W dniu 15 kwietnia 2013 r., w ramach akcji organizowanej przez Łódzki Ogród Zoologiczny "Zaopiekuj się zwierzakiem", dzieci z naszego przedszkola objęły patronatem MAŁPKĘ PIGMEJKĘ. Ta najmniejsza przedstawicielka małp na świecie o brązowym umaszczeniu w żółto - zielone plamki, w naturalnym środowisku zamieszkuje deszczowe lasy Ameryki Południowej. Opieka nad Małpką Pigmejką z Łódzkiego ZOO, której dzieci nadały imię KOKO, polega na finansowym wsparciu. Zebraną kwotę, przekazujemy bezpośrednio na konto małpki, dzięki czemu opiekunowie mogą zakupić dla niej pożywienie, odpowiednio wyposażać wybieg i zabezpieczyć inne potrzeby naszej podopiecznej. W codziennych zajęciach i zabawach organizowanych w naszym przedszkolu, przekazujemy dzieciom wiadomości oraz ciekawostki na temat zwyczajów życiowych mieszkańców Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego, staramy się uwrażliwić dzieci na los i potrzeby pigmejki i innych zwierząt. Dwa dni w miesiącu przedszkolaki będą dyżurować w szatni, zachęcając rodziców i odwiedzających naszą placówkę do włączenia się w organizowaną akcję. Dziękujemy za każdą ofiarowaną kwotę  i okazane zainteresowanie.

Wierzbinka i Klonosław... nadanie imion drzewom

opublikowane: 15 lut 2012, 11:21 przez Stalowy   [ zaktualizowane 17 lis 2013, 10:23 przez Repo Przedszkole ]

Wierzba Wierzbinka rośnie prawie w centralnym punkcie ogrodu przedszkolnego. Jest wysoka, smukła i bardzo „płacząca”.
Klonosław to okazałe i bardzo malownicze drzewo, które znajduje się na terenie ogrodu przedszkolnego. Rozłożyste, długie gałęzie spowodowały, że drzewo było zagrożone rozłamaniem. Z tego względu zostało wzmocnione poprzez trzy podpory.
W trakcie prac pielęgnacyjnych, rzeczoznawca oceniający zakres prac powiedział nam, że Klonosław mógłby być uznany za pomnik przyrody
.

 

Wierzbinka i Klonosław - 29 maja 2012
Odpłatność za przedszkole

opublikowane: 10 lut 2012, 05:55 przez Małgorzata Wągrowska   [ zaktualizowane 4 gru 2015, 07:23 ]

Zasady odpłatności za przedszkole obowiązujące od 1 września 2013 r.

     Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVII/315/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź, z ostatnią zmianą zawartą w Uchwale Nr LXVII/1446/13 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wysokość odpłatności za świadczenia przedszkoli – za 1 płatną godzinę wynosi 1 zł za każde dziecko w przedszkolu.         

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane jest w godzinach 8:00 –13:00.

Płatne godziny pobytu dziecka w przedszkolu 6:00 – 8:00 i 13:00 –17:00.

(Przykład: miesięczna ilość godzin płatnych x stawka godzinowa np. 80 godzin x 1 zł = 80,00 zł)

Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki od  1 września 2015 r., wynosi – 7.00 zł (5,25 zł dwa posiłki – 3,50 zł jeden posiłek).

Wpłaty należności za przedszkole można dokonywać bezpośrednio w przedszkolu lub na rachunek bankowy:

85 1560 0013 2030 6370 5000 0005

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto.

Za opóźnienie przy wnoszeniu opłat przedszkole naliczy odsetki ustawowe. Odsetki będą naliczane od 11 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

    Stawka żywieniowa podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.         

    Zgodnie z powołaną powyżej Uchwałą, Rodzice (prawni opiekunowie), korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przewidzianych w art. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) lub otrzymujący pomoc MOPS w opłatach za wyżywienie dziecka, korzystający z uprawnień wynikających z Łódzkiej Karty Dużej Rodziny, ustanowieni rodziną zastępczą - mogą zwrócić się do dyrektora przedszkola o zastosowanie obniżonej opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

REGULAMIN STOSOWANIA OBNIŻONEJ ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 88 W  ŁODZI W ZAŁĄCZNIKU

Progi kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej
Miesięczna wysokość odpłatności za świadczenia przedszkola
(miesięczna ilość godzin płatnych x stawka godzinowa)
% kwoty w % w zł za płatną godzinę
powyżej 150% powyżej 771,00 zł 100% 1
150% – 125% 771,00 zł - 641,00 zł 50% 0,50
124% – 100% 640,99 zł – 514,00 zł 25% 0,25
poniżej 100% poniżej 514,00 zł 0% 0

 

1-7 of 7