Startowa

Recent Announcements

 • Czerwiec - letni czas.  Zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej na miesiąc czerwiec: Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością – Łódź nasze miasto.Nabywanie poczucia przynależności narodowej - zapoznanie z nazwą naszego kraju, symbolami narodowymi (flagą, godłem ...
  Opublikowane: 26 cze 2013, 11:02 przez: Stalowy
 • Majowy ogród. Zadania dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej pracy w grupie I na miesiąc maj:Poszerzenie informacji dotyczących wybranych zwierząt zamieszkujących łąkę, poprzez poznanie środowiska, w jakim żyją; bezpośrednią obserwację.Kształtowanie właściwych nawyków ...
  Opublikowane: 26 cze 2013, 08:31 przez: Stalowy
 • Zdrowy przedszkolak - Kwiecień. Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień w grupie I : Zapoznanie dzieci z teatrem, oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu; wizyta w teatrze "Pinokio" w Łodzi.Udział dzieci w zabawach ...
  Opublikowane: 30 maj 2013, 11:32 przez: Stalowy
 • Marzec - czarodziej. Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec w grupie I : Zapoznanie dzieci z pracą listonosza i pracownikami poczty. Inspirowanie zabaw tematycznych związanych z określonym zawodem. Zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się ...
  Opublikowane: 30 maj 2013, 11:37 przez: Stalowy
 • Mroźny luty. Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty w grupie I : Kształtowanie nawyku dbania o higienę osobistą - nabywanie umiejętności prawidłowego mycia rąk, rozumienia potrzeby mycia rąk po wyjściu z toalety i przed ...
  Opublikowane: 30 maj 2013, 11:31 przez: Stalowy
Wyświetlanie postów 1 - 5 z 20. Zobacz więcej »


 

Recent Announcements

 • Czerwiec - letni czas.  Zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej na miesiąc czerwiec: Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością – Łódź nasze miasto.Nabywanie poczucia przynależności narodowej - zapoznanie z nazwą naszego kraju, symbolami narodowymi (flagą, godłem ...
  Opublikowane: 26 cze 2013, 11:02 przez: Stalowy
 • Majowy ogród. Zadania dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej pracy w grupie I na miesiąc maj:Poszerzenie informacji dotyczących wybranych zwierząt zamieszkujących łąkę, poprzez poznanie środowiska, w jakim żyją; bezpośrednią obserwację.Kształtowanie właściwych nawyków ...
  Opublikowane: 26 cze 2013, 08:31 przez: Stalowy
 • Zdrowy przedszkolak - Kwiecień. Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień w grupie I : Zapoznanie dzieci z teatrem, oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu; wizyta w teatrze "Pinokio" w Łodzi.Udział dzieci w zabawach ...
  Opublikowane: 30 maj 2013, 11:32 przez: Stalowy
 • Marzec - czarodziej. Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec w grupie I : Zapoznanie dzieci z pracą listonosza i pracownikami poczty. Inspirowanie zabaw tematycznych związanych z określonym zawodem. Zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się ...
  Opublikowane: 30 maj 2013, 11:37 przez: Stalowy
 • Mroźny luty. Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty w grupie I : Kształtowanie nawyku dbania o higienę osobistą - nabywanie umiejętności prawidłowego mycia rąk, rozumienia potrzeby mycia rąk po wyjściu z toalety i przed ...
  Opublikowane: 30 maj 2013, 11:31 przez: Stalowy
Wyświetlanie postów 1 - 5 z 20. Zobacz więcej »

Recent Announcements

 • Maj - przyroda budzi się do życia. Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj : - Zapoznanie dzieci ze znaczeniem i odpowiedzialnością pracy strażaków. Porównywanie wyposażenia straży pożarnej. Zwrócenie uwagi na zachowanie odpowiedniego stosunku do przestrzegania zakazu uczestnictwa w zabawach ...
  Opublikowane: 30 maj 2012, 08:53 przez: Stalowy
 • Czekamy na kwietniowe słonko ! Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień : -  Aktywne uczestnictwo w poznawaniu tradycji zwyczajów wiążących się z różnymi obrzędami i świętami. -  Tworzenie okazji do komunikowania się w języku werbalnym w zakresie mówienia ...
  Opublikowane: 4 maj 2012, 07:49 przez: Stalowy
 • W marcu jak w garncu. Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec: - Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną. - Tworzenie okazji do poznawania i rozwijania własnych możliwości w działalności plastycznej. - Rozwijanie umiejętności estetycznego poruszania ...
  Opublikowane: 12 kwi 2012, 10:31 przez: Stalowy
 • Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima. Luty:   - 08.02.2012  Bezpieczne zabawy śniegu - kształtowanie u dzieci nawyków bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie poprzez słuchanie historyjek obrazkowych o powyższej tematyce, zabawy ruchowe oraz wykonywanie prac plastycznych ...
  Opublikowane: 12 kwi 2012, 10:18 przez: Stalowy
 • Mroźny styczeń. Styczeń:   - 11.01.2012  Obserwujemy co zimą robią zwierzęta (ptaki). Uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków zimą. Wybraliśmy się na spacer do pobliskiego parku celem obserwacji zimujących w kraju ptaków, dokarmialiśmy je ...
  Opublikowane: 14 mar 2012, 07:11 przez: Stalowy
Wyświetlanie postów 1 - 5 z 9. Zobacz więcej »
 
 

Recent Announcements

 

Recent Announcements


Comments